Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Lisätietoja

Jokaisesta hoitokäynnistä peritään valtakunnallisen maksuasetuksen mukainen käyntimaksu ja maksut hoitotoimenpiteistä.

Lasku hoidosta tulee postitse kotiin. Kunnallisesta hammashoidosta ei saa Kela-korvausta. Turun kaupungin suun terveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille. Veteraaneilta ei peritä maksua tarkastuksesta, ehkäisevästä eikä protetiikkaan liittyvästä hammaslääkärin tekemästä työstä.

Maksumuistutuksista peritään lisämaksu. Suun terveydenhuollon maksut ovat ulosottokelpoisia. Suun terveydenhuollon maksut eivät kerrytä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien potilas- ja asiakasmaksujen maksukattoa, vaan jäävät sen ulkopuolelle kokonaan.

Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta veloitetaan 15-vuotta täyttäneeltä asiakasmaksuasetuksen mukaisesti 50,80 euroa.

Suun terveydenhuollon laskua koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä:

Sarastia, puh. 020 6399 400