28 päivää ilman -savuttomuusryhmä

Haaveiletko savuttomasta tulevaisuudesta? Onko tupakoinnin lopettaminen jo kytenyt mielessäsi?

Savuttomuusryhmä on kaikille nuuskan/tupakoinnin lopettamista harkitseville tarkoitettu vertaisryhmä. Ryhmä toimii 28 päivää ilman -periaatteella, (Ks. Lisätiedot-kohta). Ryhmässä keskustellaan tupakointiin liittyvistä asioista monipuolisesti: mitä hyötyä on tupakoimattomuudesta, miten käytetään nikotiinikorvaustuotteita, milloin on syytä harkita lääkehoitoa ja miten toimia tilanteissa, joissa tupakkaa tekee mieli lopettamisen jälkeen?

Ryhmässä sinulla on mahdollisuus jakaa omia kokemuksiasi ja ryhmän tuki vahvistaa motivaatiotasi tupakoinnin lopettamiseen. Tavoitteena osallistujilla on oppia paremmin tuntemaan tupakkariippuvuuttaan ja sitä kautta jatkaa kohti savutonta tulevaisuutta. Ryhmää ohjaavat terveydenhuoltoalan ammattilaiset.

Savuttomuusryhmien toiminta on tauolla. Tukea savuttomuuteen on kuitenkin mahdollista saada sairaanhoitajan yksilöohjauksessa. Ks. tarkemmin Apua tupakoinnin lopettamiseen.

 

Lisätietoja