Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotussuoja 1.3. alkaen

Ohje uudelle työntekijälle:

 • Kun tulet töihin Turun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin, rekrytoija/esimies ohjaa sinut täyttämään rokotuskyselyn sekä tuberkuloosiarvion (pdf-tiedostoina ohessa).
 • Tuberkuloosiarvioon työterveyshuoltoon lähetetään vain jos jokin kriteeri täyttyy ja siksi kysely voidaan tehdä myös rekrytointitilanteessa.
 • Rokotussuojan tarkistus tehdään aina työterveyshuollossa. Jos tarvitset rokotuksia, saat ne työterveyshuollosta.
 • Jos rokotussuojasi on jo tarkistettu ja sinulla on siitä todistus, mainitse tästä rekrytoivalle henkilölle/esimiehellesi.
 • Jos sinulle on jo tehty tuberkuloosiselvityksen ohjaamana terveystarkastus, todistus on voimassa 2 vuotta.

Ohje opiskelijoille ja harjoittelijoille:

 • Kun tulet harjoitteluun Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle, yksikön esimies pyytää sinulta tietoa soveltuvuudesta tulla harjoittelujaksolle. Tartuntatautilain mukaisen soveltuvuusarvion tekee opiskeluterveydenhuolto ja saat sieltä todistuksen soveltuvuudesta.
 • Alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä vaaditaan selvitys, ettet sairasta keuhkotuberkuloosia. Jos tulet harjoitteluun päiväkotiin, opiskeluterveydenhuolto tekee sinulle tarvittaessa tartuntatautilain mukaisen tuberkuloosiarvion.
 • Jos tarvitset tartuntatautilain mukaisia rokotuksia tai terveystarkastuksen tuberkuloosin vuoksi, saat ne opiskeluterveydenhuollosta.
 • Jos et kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin, ota yhteyttä omalle terveysasemallesi.

Erityisen herkästi tartuntatauteihin sairastuvien potilaiden hoitoon osallistuvilla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä ja työharjoitteluun osallistuvilla on 1.3.2018 alkaen oltava riittävä rokotussuoja. (Tartuntatautilain (1227/2016) 48§)

Työntekijöillä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava:

 1. rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
 2. rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
 3. lisäksi jatkuvasti imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan

Rokotussuojaa tarvitaan, kun työskennellään potilaan tai asiakkaan välittömässä läheisyydessä. Perinteisen hoitotyön lisäksi tällaista työtä on myös potilashuoneiden siivoaminen, ruuan jakelu potilaille tai esimerkiksi vanhusten päiväkeskuksessa toimiminen.

Tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita henkilöitä ovat esimerkiksi:

 • potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden/ sen hoidon takia
 • alle 1-vuotiaat
 • 65 vuotta täyttäneet
 • raskaana olevat

Osassa Turun kaupungin sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköitä hoidetaan em. ryhmiin kuuluvia asiakkaita tai potilaita toistuvasti. Tarkempia tietoja asiasta antavat yksiköiden esimiehet.

Terveydentilan selvittäminen tuberkuloositartuntojen ehkäisemiseksi

1.3.2018 alkaen työnantajan on vaadittava työntekijältä myös luotettava selvitys siitä, ettei hän sairasta hengitysteiden tuberkuloosia.

Ennen kuin työntekijän/opiskelijan/harjoittelijan/sijaisen kanssa on käyty läpi mahdollinen arvio hengityselinten tuberkuloosista, hän ei saa toimia sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä eikä alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. Tarkoituksena on estää tuberkuloosin leviämistä. (Tartuntatautilain (1227/2016) 55§)