Terveysasemien yleislääkärivastaanottojen palveluseteli

Yleislääkärivastaanottojen palveluseteli ei ole vielä käytössä. Palvelusetelin käyttöönotto on viivästynyt, koska palvelusetelituottajiksi ei ole hakeutunut yksityisiä toimijoita. Kun palveluseteli otetaan käyttöön, Turun kaupungin terveyskeskus voi tarjota palveluseteliä asiakkaalle vaihtoehtona, jos hänelle ei löydy lääkärin vastaanottoaikaa omalta terveysasemalta. Palvelusetelin käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin heti, kun asia etenee. (Päivitetty 7.6.2022)

Usein kysyttyjä kysymyksiä yleislääkärivastaanottojen palvelusetelistä

Milloin asiakas voi saada palvelusetelin?

Yleislääkärivastaanottojen palveluseteli ei ole vielä käytössä. Turun terveysasemilta voidaan tarjota palveluseteliä asiakkaalle vaihtoehtona, jos hänelle ei löydy lääkärin vastaanottoaikaa omalta terveysasemalta. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina hoitohenkilökunnan tekemää hoidon tarpeen arviota. Arvio tehdään joko puhelimessa tai terveysasemalla paikan päällä. Palvelusetelistä voi kieltäytyä, jolloin asiakas ohjataan Turun kaupungin muilla tavoin järjestämiin palveluihin. 

Voiko palvelusetelin saada kiireelliseen hoitoon?

Palveluseteliä tarjotaan vain puolikiireelliseen tai kiireettömään hoitoon. Päivystyksellistä hoitoa vaativat asiakkaat hoidetaan aina terveysasemien akuuttivastaanotoilla tai Tyks Akuutissa.

Mitä palvelusetelikäyntiin kuuluu?

Palvelusetelikäyntiin yksityisellä palveluntuottajalla kuuluvat yleislääkäritasoinen kliininen tutkimus, tarpeelliset tavanomaiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ja niiden tulkinta, lääkemääräykset, lausunnot ja lähetteet erikoissairaanhoitoon sekä edellisten rakenteinen kirjaaminen potilaskertomukseen.

Monta lääkärikäyntiä palveluseteli sisältää ja miten kauan se on voimassa?

Palveluseteli sisältää yhden vastaanottokäynnin lääkärin vastaanotolla. Palveluseteli on voimassa joko 7 vuorokautta tai 14 vuorokautta myöntämisestä, riippuen hoidon kiireellisyysasteesta.

Mitä hoito maksaa potilaalle?

Asiakas maksaa palvelusta omavastuuosuuden, joka on korkeintaan terveyskeskusmaksun suuruinen.