Yksityisen terveydenhuollon tilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon palveluiden aloittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Toimitiloissa tulee tehdä käyttöönottotarkastus, josta laaditun tarkastuskertomuksen palveluntuottaja liittää aluehallintovirastolle lähettämäänsä ilmoitukseen.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut.

Tarkastuksen tilaaminen

Tilatarkastuksia tekevät seuraavat terveyspalveluiden ylilääkärit omien vastuualueidensa mukaisesti:

  • Geriatristen ja kuntouttavien palveluiden vastuualuejohtaja Taru Falenius, taru.falenius@turku.fi: esim. fysioterapeuttien tilat
  • Polikliinisten palveluiden vastuualuejohtaja Minna Aromaa, minna.aromaa@turku.fi: esim. optikoiden, silmälääkärien ja korvalääkärien tilat
  • Sairaalapalveluiden vastuualuejohtaja Paula Viikari, paula.viikari@turku.fi: yksityissairaalat ja sairaankuljetus
  • Avoterveydenhuollon vastuualuejohtaja Päivi-Leena Honkinen, paivi-leena.honkinen@turku.fi: lääkärikeskukset
  • Suun terveydenhuollon vastuualuejohtaja Marina Merne-Grafström, marina.merne-grafstrom@turku.fi: hammaslääkärien ja suuhygienistien vastaanotot
  • Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi, jutta.peltoniemi@turku.fi: tartuntatauteihin, rokotuksiin ja laboratoriotoimintaan liittyvät tilat sekä myös psykoterapiapalveluiden tilat

Sähköpostitse tulee toimittaa mahdollisimman pitkälle valmiiksi täytetty lomake "Terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus" sekä tarvittaessa liite "Ambulanssin varusteet". Myös muut liitteet toivotaan skannattuina.

Palveluntuottajan tulee varautua 4–6 viikon jonoon. Lisäksi pyydämme huomioimaan, että ajalla 27.6. - 31.7.2022 tilatarkastuksia ei lomakauden vuoksi todennäköisesti kyetä järjestämään, jollei tarkastusta ole jo aiemmin sovittu kyseiselle ajanjaksolle. Tarvittavat esitiedot kannattaa kuitenkin toimittaa jo valmiiksi odottamaan vastuualueen ylilääkärin lomaltapaluuta ja tarkempaa perehtymistä asiaan.