Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan tavoitteena on tuottaa Turun kaupungin asukkaille turvallinen ja terveellinen elinympäristö. Painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Terveysvalvonta kuuluu Turun ympäristötoimialan ympäristöterveyden yksikköön. Terveysvalvonnassa työskentelee 13 terveystarkastajaa, joista 8 terveystarkastajaa elintarvikevalvonnassa ja 5 terveystarkastajaa terveydensuojeluvalvonnassa.

Terveysvalvonnasta vastaa vs. ympäristöterveyspäällikkö Päivi Nurmi. Ympäristöterveyspäällikön varahenkilönä ja elintarvikevalvonnan lähijohtajana toimii vs. johtava terveystarkastaja Jari Jokinen. Terveydensuojeluvalvonnan lähijohtajana toimii johtava terveystarkastaja Jaana Annunen.