Saattohoito

Saattohoito on potilaan kokonaisvaltaista, aktiivista hoitoa tilanteessa, jossa parantavan hoidon mahdollisuutta ei enää ole. Se on osa palliatiivista eli oireenmukaista hoitoa ajoittuen pääosin elämän viimeisiin elinpäiviin tai viikkoihin.

Saattohoitoa voidaan toteuttaa potilaan kotona, vuodeosastohoidossa mutta myös erilaisissa saattohoidon yksiköissä ja saattohoitokodeissa. Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään yhdessä potilaan, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkärin kanssa.

Saattohoito on hyvää kokonaishoitoa, jonka tarkoituksena on helpottaa kuolevan potilaan oloa. Hoitoon sisältyy erityisesti aktiivinen oireiden hoito, läsnäolo ja potilaan läheisten tukeminen. Mm. sairaalassa potilaalle pyritäänkin järjestämään rauhallinen ympäristö, jossa läheiset voivat olla halutessaan potilaan vierellä omien voimavarojensa mukaan vaikka ympärivuorokautisestikin.

Toimipisteet

Toimipisteet

Puhelin:

Puhelin 02 266 2080

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Puhelin:

Puhelin 040 483 9393

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Puhelin:

Puhelin 02 266 2372

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Puhelin:

Puhelin 02 266 2341

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Puhelin:

Puhelin 044 907 3669

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala