Saattohoito

Palliatiivisten potilaiden hoitotyössä korostuu kokonaisvaltaisuus, aito kohtaaminen sekä aktiivinen oirehoito. Hoitoonohjaus tapahtuu lähetekäytännön kautta.

Turun kaupungilla hoidetaan palliatiivisia ja saattohoitopotilaita viidessä eri toimintayksikössä: Kaskenlinnan palliatiivisella osastolla, saattohoidon tukiosastolla, hengityshalvausyksikössä, Karinakodin palliatiivisella osastolla ja kotisaattohoidon palveluissa.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivisen hoidon keskiössä on elämänlaatu sekä kärsimyksen ehkäisy ja lievitys. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ajoittuen oletetun kuoleman välittömään läheisyyteen, viimeisiin elinviikkoihin tai -päiviin.

Palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon siirrytään, kun sairauden etenemiseen ei enää voida sairauteen kohdistuvalla hoidolla merkittävästi vaikuttaa ja sairaus aiheuttaa häiritseviä oireita. Hoidon tavoite onkin tällöin ennemminkin oireiden lievittäminen, elämänlaadun vaaliminen ja potilaan toiveiden mukainen mahdollisimman hyvä ja aktiivinen loppuelämä sairauden kanssa. On hyvä muistaa, että siirryttäessä oireenmukaiseen hoitoon hoitamisesta ei luovuta, vaan hoitaminen suunnataan parantumattomasti sairaan ihmisen kannalta parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Se ei myöskään poissulje mitään sellaisia hoitotoimia, mistä potilas voisi vielä hyötyä.

Palliatiivisessa hoidossa pyritään huomioimaan potilaan tarpeet kokonaisvaltaisesti ja siten vaikuttamaan potilaan kokemaan elämänlaatuun.

Yleisimmät oireet palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden oirehoidossa korostetaan potilaan kokemusta oireen häiritsevyydestä ja potilaan kokema avun tarve. Häiritsevyydellä tarkoitetaan oireiden aiheuttamaa fyysistä tai psyykkistä vaivaa, ahdistusta tai kärsimystä. Oireet muuttuvat usein sairauden edetessä. Oireita on joskus paljon ja vääjäämättä tällöin hoitamattomana häiritsevät potilaan elämää, heikentävät elämänlaatua ja elämänhaluakin. Tärkeää hoidossa on oireiden jatkuva arviointi ja niiden jatkuva ja aktiivinen hoito. Häiritsevistä oireista potilaan tulisikin kertoa terveydenhuoltohenkilökunnalle. Oireiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Yleisimpiä potilaiden kokemia oireita ovat kipu, pahoinvointi ja oksentelu, hengenahdistus sekä uupumus ja väsymys.