Kotisairaala

Yhteystiedot

Kotisairaala somessa

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua hoitoa, joka korvaa sairaalatasoisen vuodeosastohoidon. Kotisairaalahoito toteutetaan potilaan kunnon ja hoitomenetelmien salliessa ja hänen suostumuksellaan kotikäynnein tai kotisairaalan toimipisteellä. Pääasiallisesti kotisairaalassa hoidettavien potilaiden hoitomuotoina ovat suonensisäisten lääkkeiden, nesteiden/ravitsemuksen tai verivalmisteiden antaminen.

Hoitoon pääse lääkärin lähetteellä. Potilaan hoidosta vastaavat erikoislääkäri ja kokeneet sairaanhoitajat. Toimintaa on viikon jokaisena päivänä klo 7-21, yöaikana kotisairaalan tukiosastona toimii kaupunginsairaalan sisätautiosasto. Kotisairaalan hoitojakson aikana potilas on Turun kaupunginsairaalan potilas ja tarvittaessa hoito voidaan vaihtaa vuodeosastohoidoksi. Potilaan tulee hoitokäyntien välillä selviytyä itsenäisesti tai omaisten, kotihoidon tai asumisyksikkönsä turvin.

Kotisairaalan maksut

Kotisairaalan asiakasmaksu on 22,50 € vuorokaudessa, maksu peritään mikäli hoito toteutetaan kotiin tehtävinä hoitokäynteinä. Jos potilas käy koko hoitojaksonsa ajan kotisairaalan toimipisteellä saamassa hoidot, on hoito maksuton.

Hoitovuorokausimaksuun sisältyy hoitojakson aikana kotisairaalan lääkärin määräämät tutkimukset, kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat lääkkeet sekä hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet. Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet ja muut kuin kotisairaalahoitoon liittyvät hoitotarvikkeet potilaat maksavat itse.

Kotisairaalan maksut kerryttävät maksukattoa. Maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon tai pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkailta (mukaan lukien tehostetun palveluasumisen asiakkaat), rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta eikä miinanraivaajilta.