Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Hän avustaa tarvittaessa sosiaalihuollon palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä. Sosiaalihuollon palveluita ovat muun muassa ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, lastensuojelu, päihdehuolto, vanhustenhuolto, vammaispalvelut, kotihoito, omaishoidon tuki, lasten päivähoito ja lapsen huoltoon ja elatukseen liittyvät kunnan palvelut. Sosiaaliasiamies on puolueeton ja riippumaton. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies ei vastaa mm. Kelan, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palveluista.

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Toimipisteet

Sosiaaliasiamiehen toimisto (sosiaaliasiamies)

Asiakkaalle, joka on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun

Sosiaaliasiamiehen puhelinaika on maanantaista torstaihin klo 10.00-12.00, p. 02 262 6171.

Asiakastapaamisesta sovitaan puhelimitse etukäteen. Sosiaaliasiamiehen tavoittaa sähköpostitse osoitteella sosiaaliasiamies(a)turku.fi

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala