Sosiaalinen luototus

Jos haluat hakea sosiaalista luototusta, soita:

Pe 9-11

p. 040 638 3746

Yleinen neuvonta:

Sosiaalinen luotto on tauolla ja siirtyy 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tuottamaksi paveluksi. Luottopalvelu otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2023.

Sosiaalisin perustein myönnettävä luototus on yksi vaihtoehto ratkaista taloudellisia ongelmia, estää ylivelkaantumista ja syrjäytymistä sekä tukea itsenäistä pärjäämistä yhteiskunnassa.

Sosiaalista luottoa voivat hakea pienituloiset turkulaiset, joilla ei ole

  • mahdollisuutta selviytyä nykyisten lainojen hoitomenoista ilman syvempää velkaantumista,
  • mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa pankista esimerkiksi puuttuvien vakuuksien tai luottohäiriömerkinnän vuoksi,
  • riittävästi tuloja ja varallisuutta menojen kattamiseen säästämällä kohtuuajassa,
  • mahdollisuutta saada avustusta tai muuta rahoitusta.

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Se ei vaikuta hakijan mahdollisuuteen saada toimeentulotukea. Sosiaalisen luoton myöntäminen perustuu aina asiakaskohtaiseen harkintaan. Luoton takaisinmaksuajalle hakijalla tulee olla vakiintuneet tulot ja menot.

Sosiaalisen luoton lainamäärä on vähintään 200 euroa ja enintään 15 000 euroa. Laina-aika on korkeintaan viisi vuotta. Luotosta on mahdollista periä Suomen Pankin vahvistama viitekorko.  Luotosta ei peritä toistaiseksi korkoa (sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 8.12.2021 § 461.

Asiasanat: