STEAM Talk

Tiedepolku päivähoidosta toiselle asteelle

Turussa tehdään tulevaisuuden osaajia ja kannustetaan jo pienestä pitäen luonnontieteiden pariin. Tutustu tiedepolkuun klikkaamalla videota alla tai YouTubessa.

 

STEAM Talk -terveiset Salosta

Salon lukion syksyyn kuuluu ykkösten ryhmäytymispäivä Naarilassa. Lukio on mukana Kaurialan lukion (Hämeenlinna) kanssa OPH:n Steaming Experiences -hankkeessa, jossa rakennetaan kouluun uusia oppimisympäristöjä ja -tapoja teknologian avulla.


Ammattikoulusta AMK-poluille

Hei ammattikoululainen! Haluatko haastaa itsesi ja päästä katsomaan, millaista olisi tulevaisuudessa opiskella ammattikorkeakoulussa? Ammattikorkeakoulupolun opinnoissa ammattikoululaisilla on muun muassa mahdollisuus vankentaa omaa perusosaamistaan. Tutustu LiVe – Lisää vetovoimaa -hankkeen tekemään videoon!


Työelämälehtori ja MyTech-lähettiläät innostavat teknologia-aloille

Tekniikan aloille tarvitaan työvoimaa ja tekijöitä. STEAM Turun työelämälehtori ja MyTech-lähettiläät kertovat peruskouluissa millaisia mahdollisuuksia teknologia-alalla on. Haluatko MyTech-lähettilään vierailulle omaan kouluusi? Ota rohkeasti yhteyttä STEAM Turun työelämälehtoriin!


TET-tori oppilaille

Turun peruskoulujen opinto-ohjaajien rakentamalla TET-torilla oppilaat voivat hakea TET-paikkaa koulutus- ja ammattialamielenkiinnon mukaan. Katso oppilaille tehty opasvideo ja tutustu TET-torin mahdollisuuksiin!


TET-tori yrityksille

TET-torilta löytyy satoja yrityksiä eri koulutus- ja ammattialoilta. Yritysten lisäksi toimintaansa voivat esitellä isot järjestöt ja organisaatiot. Tutustu yrityksille tehtyyn opasvideoon!


STEAM Hack: fluoresenssi kotikonstein

Fysiikan opetuksessa voi käyttää arjesta tuttuja esineitä. Näin opiskelija näkee, miten fysiikka liittyy heidän omaan arkielämäänsä. Katso uusin STEAM Hack -video ja vie vinkit omaan opetukseesi!


STEAM Hack: lukkotehtävät

Lukkotehtävillä motivoidaan oppilaita ja kehitetään ongelmanratkaisutaitoja. Tehtäviä tehdessä oppii melkein vahingossa uutta matematiikasta. Katso STEAM Hack -video ja vie vinkit omaan opetukseesi! Tutustu oheisiin tarkemmin >>


TÄÖ: Kokemuksia yhteiskehittämisestä

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke Yli-Maarian koululla on tuonut koulumaailman ja yritykset yhteen.


Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt: Virtuaali-Elias

Virtuaali-Elias on robotti, joka opettaa lapsille kielitaitoa. Robotiikan yhdistäminen kielenoppimiseen tarjoaa oppilaille mahdollisuuden treenata vieraiden kielten puhumista.


365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos

Hankkeessa kehitetään 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.


Hyvinvointiteknologian simulaatiotila

Hyvinvointiteknologian simulaatiotila on kuvitteellisen ikäihmisen koti, joka tarjoaa TAIn opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden syventää osaamistaan teknologia-avusteisessa asiakastyössä sekä tutustua eri laitteiden käyttöön.


STEAM Hack - mittasuhteet

Mittakaavoja voi havainnollistaa monella eri tavalla. Luostarivuoren koulussa on löydetty mittasuhteiden havainnollistamiseen uusia keinoja. Katso STEAM Hack -videolta, miten auringon voi pienentää koripalloksi!


#turuntekniikka

Turun yliopisto laajentaa tekniikan tutkimusta ja diplomi-insinöörikoulutusta. Uusilla tutkimus- ja koulutusaloilla hyödynnetään Turun yliopiston monitieteisyyttä ja tieteiden välistä yhteistyötä.


Tutoropettajatoiminta Turussa

Lukuvuonna 2019-2020 Turun perusopetuksessa toimii lähes 50 tutoropettajaa. Joka koulussa toimii koulukohtainen tutoropettaja sekä kaikkia kouluja palvelee kaksi kokoaikaista TOP-tutoria.


Merifysiikan kurssi 

Lukiolaisille suunnatulla merifysiikan kurssilla yhdistyvät luonnontieteet ja käytännön harjoitustyöt.


Novidan STEAM Talk - terveiset Seilin saaresta

Novidan STEAM Talk terveiset on luonnontieteiden kenttäkurssilta Seilin saaresta. 


STEAM Turku SciCruise 

Peruskoululaisille tarkoitetulla risteilyllä oppilaat saavat tutustua luonnontieteisiin ja erilaisiin innovaatioihin.


Sammakko-workshop

STEAM Turku järjesti 6. luokkalaisille sammakko-workshopin Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa 5.3.2019. Raunistulan koulun kuudesluokka pääsi  tutustumaan kasvitieteellisen puutarhan Sammakko-näyttelyyn, mallintamaan sammakoita 3D-ohjelmalla ja muovailemaan sammakoita savesta.


Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt: AR seikkailupolku

Seikkailupolku-oppimissovellus hyödyntää pelillisyyttä biologian opiskelemiseen. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun oppilaat lähtevät lähimetsään ratkaisemaan rastipistetehtäviä Moisiossa.


Mapathon 2019

Mapathonissa turkulaiset lukiolaiset kartoittivat satelliittikuvien perusteella mm. Tansanian kartoittamattomia alueita. Tehdyt kartat menevät avustusjärjestöjen käyttöön.


Henkilökohtaiset päätelaitteet yläkoulussa

Turun peruskouluissa kaikilla 4.-5. ja 7.-8. luokan oppilailla on henkilökohtainen oppilaslaite oppimiskäytössä.


Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt: virtuaalikoulu

Turun osahankkeessa Finpeda Oy:n nopeassa kokeilussa toteutettiin pedagogisia esimerkkejä siitä, miten yrityksen yhteistoiminnallista Finpeda virtual space -alustaa voidaan käyttää virtuaalisena kouluympäristönä sekä tutkittiin, miten Turun Ypsilonin monitoimitalon 3D-malli voidaan tuoda alustalle.

 


STEAM junior 2019 - merten roskaantuminen 

STEAM junior 2019 -kilpailu haastaa oppilaita löytämään ratkaisuja siihen, miten maailmasta voidaan tehdä parempi paikka. Ongelmaesittelyssä merten roskaantuminen.

STEAM junior 2019 - luonnon köyhtyminen

STEAM junior 2019 -kilpailu haastaa oppilaita löytämään ratkaisuja siihen, miten maailmasta voidaan tehdä parempi paikka. Ongelmaesittelyssä luonnon köyhtyminen.

STEAM junior 2019 – ilmastonmuutos 

STEAM junior 2019 -kilpailu haastaa oppilaita löytämään ratkaisuja siihen, miten maailmasta voidaan tehdä parempi paikka. Ongelmaesittelyssä ilmastonmuutos.

Asiasanat: