Arvot ja filosofia

STEAMin arvot ovat…

  • osallisuus (jokaiselle oppilaalle, opiskelijalle ja opettajalle löytyy oma polku tieteen ja teknologian maailmaan)
  • avoimuus (kaikki tieto ja käytännöt jaetaan, kaikki pääsevät mukaan yhteistyöhön, olemme valmiita oppimaan muilta)
  • innovatiivisuus (haluamme etsiä ja löytää uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, uskomme myös epäonnistumisten olevan opettavaisia)

STEAM tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, mutta aloitetaan höyrystä…

Kreikkalainen Heron Aleksandrialainen kehitti alkeellisen höyrykoneen jo ajanlaskumme ensimmäisinä vuosikymmeninä, mutta mitään hyötykäyttöä ei keksinnölle sen ajan orjayhteiskunnassa löydetty. Tällaista hukkaa STEAM Turku vastustaa ja haluaa tarjota kaikille turkulaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden uuden oppimiseen, opitun soveltamiseen ja hyödyntämiseen sekä oman potentiaalinsa mahdollisimman täydelliseen saavuttamiseen.

James Watt oli skotlantilainen matemaatikko ja insinööri, jonka höyrykoneeseen tekemät parannukset aloittivat teollisen vallankumouksen 1700-luvun lopulla. Tällä hetkellä elämme keskellä uutta teollista vallankumousta, joka tulee muuttamaan maailmaa ennen näkemättömällä tavalla. STEAM Turku haluaa tukea turkulaisia lapsia ja nuoria tulemaan tuon muutoksen sankareiksi ja kasvamaan koko ihmiskuntaa hyödyttävien ratkaisujen tekijöiksi.

Globaalisti talouskasvu on nykyään vähintään sata kertaa nopeampaa kuin esiteollisella ajalla. Kasvu on tuottanut myös väestönräjähdyksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisia valtavia ongelmia, jotka tulevaisuuden insinöörien, matemaatikkojen, tiedemiesten ja visionäärien täytyy ratkaista. Näiden ratkaisujen tuleville etsijöille STEAM Turku haluaa tarjota avaimia ja osaamista.