Mikä on STEAM?

Turun kaupunki solmi huhtikuussa 2018 yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa Teknologiakampus-sopimuksen, joka keskittyy tekniikan alan koulutustarjonnan ja tutkimuksen lisäämiseen. Sopimuksen myötä aloitetun yhteistyön tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin.

STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta tässä yhteistyössä. Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun kaupungin sivistystoimiala, mutta se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa. STEAM Turku -hankkeeseen liittyy kokonaan tai osittain 18 erillistä projektia, joita toteutetaan koko toimialalla tai yksittäisillä palvelualueilla. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Turun kaupungin konsernihallinto ja sivistystoimiala sekä erilaiset ulkopuoliset rahoittajat (ESR, EAKR, OPH, OKM jne.).

Tavoitteet:

  • luoda Turun kaupungin uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen
  • rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku
  • tarjota suoria väyliä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle
  • luoda uusia yhteistyömuotoja sivistystoimialan, korkeakoulujen, yritysten ja muiden toimijoiden välille
  • vahvistaa luonnontieteiden ja tekniikan alan korkeakoulutuksen kysyntää Turussa ja Lounais-Suomessa pitkäjänteisesti eri koulutusasteiden laaja-alaisella yhteistyöllä
  • kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, opetussisältöjä, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
  • tuotteistaa ja levittää hankeen tulokset
  • koota yhteen koko sivistystoimialan STEAM-työtä tukevat projektit, välttää päällekkäiset toiminnot ja hukka sekä tehostaa projektien välistä yhteistyötä
  • tukea tulosten ja hyvien käytäntöjen saavuttamista, juurtumista ja leviämistä sekä varmistaa aiempien projektien tulosten hyödyntäminen ja levittäminen osana nykyistä kehittämistoimintaa