STEAMit! ideoita kaikille asteille

STEAM Turku kannustaa kokeilemaan uutta ja innovatiivista oppimisen tapaa. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri luokka-asteiden, koulujen, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ammatti-instituutin, lukioiden, korkeakoulujen ja yritysmaailman välillä.

Tutustu uusiin STEAMit!-kokeiluihin ja vie idea omaan luokkaasi!

kaikille

 • mahdollisuus vahvistaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista
 • mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa, kehittää itseään ja olla mukana ratkaisemassa ihmiskunnan suurimpia haasteita
 • AMK- ja yliopisto-opiskelijoiden vetämät työpajat, harjoitukset ja laboratoriotyöt

varhaiskasvatus

 • toiminnallisuuden lisääminen, matematiikan ja luonnontieteiden innostuksen herättäminen
 • monipuolista pedagogista toimintaa tukevien ratkaisujen kehittäminen vanhojen päiväkotiympäristöjen uudistamiseksi, mukana 10 pilottipäiväkotia.
 • yhteistyö muiden koulutusasteiden kanssa
 • Opetushallituksen rahoittama Digiä, liikettä ja ilmiöitä -projekti
  Syvälahden päiväkodin eskarilaiset olivat projektista innoissaan. Yläkoululaiset auttoivat virtapiirin ompelussa ja sijoittamisessa.

   
 • Huovutettu voimahahmo led-valolla
  Syvälahden päiväkodin eskarilaiset rakensivat huovutetun voimahahmon led-valolla ja oppivat samalla paljon uutta.
  Projekti oli täynnä oppimisen iloa! 
   

perusopetus

 • kehittämiseen erikoistuvat ala- ja yläasteen koulut
 • matematiikka- ja teknologialuokat
 • uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt
Turun Lyseon koulussa huomattiin, että isommat oppilaat ottivat pienemmät oppilaat tosi hienosti huomioon. Pienemmät olivat hyvin innostuneita, kun pääsivät koodaamaan isojen kanssa.

 

 • Ongelmasta inspiraatioksi
  Oletko aina halunnut tietää, miten koulun arkea voisi piristää ja parantaa ihan itse, rakentaa ääntä tuottavan teoksen tai tuottaa kuvia ohjelmoimalla? Tutustu Syvälahden koulun oppilaiden ideoihin ja tuotoksiin.
   
 • Suunnittele, rakenna ja koodaa
  Turun Lyseon koulun toteuttaman STEAMit!-kokeilun tuotoksena oli valoa, ääntä ja liikettä liitettynä askarreltuun hahmoon.
   
 • Tekemisen iloa ja onnistumisen riemua
  Ilpoisten koulun 4.-luokkalaiset ideoivat maskotin tai rintakorun – ja yhdistivät sen virtapiiriin.
   
 • Toimintaa tekstiileissä
  Puolalan koulun 7.-luokkalaiset koodasivat liikennevalot Arduino/Genuino-mikrokontrolleri-elektroniikka-alustalla ja ohjelmointiympäristöllä.
   
 • Leikitään koodausta
  Hannunniitun koulun ja päivähoitoyksikön esiopetuksen yhteistyönä syntyi Kubo-robottien alustoja. Kurkkaa, miten!
   
 • Isot opettaa pieniä: ohjelmointia micro:biteillä
  Luostarivuoren koulun 9.-luokkalaiset kävivät ensin tutustumassa luonnontieteiden tutkimukseen yliopistolla ja opettivat sitten 3.-luokkalaisille ohjelmointia micro:biteillä.
   
 • BBC micro:bit ohjelmointi ylä- ja alakoulun yhteistyönä
  Hur gick samarbete mellan två stadier och två elevgrupper? Läs mer om experiment i S:t Olofsskolan.
   
 • Näin rakennat bluetooth-kaiuttimen ja -vastaanottimen
  Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön oppilaat rakensivat bluetooth-vastaanottimen, monovahvistimen ja kaiuttimen. Yhteistyötahona toimivat oppilaiden isovanhemmat.
   
 • 3D-tulostaminen tutuksi taiteen keinoin
  Rieskalähteen 7.-luokkalaiset tutustuivat 3D-tulostamisen mahdollisuuksiin taiteellisessa tuottamisessa, hahmottamisessa ja suunnittelussa.
   
 • Musiikkia micro:bitillä
  Luostarivuoren koulun oppilaat tutustuivat ohjelmointiin ja musiikintekoon micro:bit-laitteiden ja koodausohjelman avulla.
   
 • Lyhytfilmi lajiston köyhtymisestä
  ​Katariinan koulun oppilaat tekivät juonellisen lyhytfilmin lajiston köyhtymisestä ja sitä ehkäisevistä toimenpiteistä stop motion -animaatiotekniikkaa hyödyntäen.

lukiokoulutus

 • Turun lukioiden STEAM-kurssit 2020-2021
 • luonnontiedelukio, merilukio ja IT-lukio
 • yrityksille tehtävät projektit
 • uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt
 • matemaattisten taitojen vahvistaminen
 • mahdollisuus yliopisto- ja amk-tasoisten kurssien suorittamiseen
 • suoria väyliä AMK- ja yliopisto-opintoihin
   
  Kerttulin lukiolaiset kävivät opettamassa alakoululaisille animaation tekemistä. Lego-animaatioiden kanssa työskentely innosti monia kokeilemaan animaatiota myös kotona.

   

 • Hour of Code - animointia alakouluun
  Kerttulin lukiolaisten tekemän projektin tarkoituksena oli opettaa alakoululaiset suunnittelemaan ja toteuttamaan lyhyehkö animaatioprojekti pienryhmissä. Projektin tärkeinä osina olivat ryhmätyötaitojen kehittyminen, oman mielikuvituksen valjastaminen tuottavaan työhön sekä teknologiataitojen parantuminen.
   
 • NOT-koulu, Lyseo & TSYK

  Tähtitieteeseen liittyvä STEAM-kurssi NOT-koulu toteutettiin marras-joulukuussa 2019. Mukana oli n. 32 lukiolaista eri puolilta Suomea. Alkuluennoilla perehdyttiin havaitsevaan tähtitieteeseen. Käsiteltäviä aiheita olivat tähtitaivaan koordinaattijärjestelmä, optiset teleskoopit, havaintoinstrumentit, kohteen valinta ja havaintokuvien käsittely. Kukin ryhmä valitsi omat havaintokohteensa ja valmisteli niiden etsintäkartat ja näkyvyysdiagrammit.

  NOT, eli Nordic Optical Telescope on Kanariansaarten La Palmalla oleva ammattilaisteleskooppi. Saimme siltä havaintoaikaa kahdeksi yöksi, 28.-30.11. Tuolloin kokoonnuttiin Tuorlan Tiedekeskukseen, mistä käsin havainnot tehtiin etänä. Teleskooppia ohjailtiin tietokoneitse. La Palmalla oleva avustava tähtitieteilijä valvoi, että kaikki sujui mallikkaasti. Ensimmäisenä yönä menetettiin vähän havaintoaikaa tuulisen sään vuoksi, mutta muuten säät suosivat, ja hienoja kuvia saatiin otettua. Oheinen video esittää ensimmäisen yön toimintaa Tuorlassa.

  Havaintoöiden jälkeen ryhmät työskentelivät omissa kouluissaan. Kuvat käsiteltiin: instrumenttien kohinat ja taustan epätasaisuudet poistettiin ja eri aallonpituusalueiden otokset yhdistettiin monivärikuviksi. Kohteista etsittiin tietoja ja koottiin raporttiin, jotka esiteltiin kurssin päätöstilaisuudessa joulukuussa. Havaitseva tähtitiede ja tieteellisen tutkimuksen luonne tulivat kurssin aikana tutuksi.

  Tutustu videoon ensimmäisestä havaintoyöstä >>
  Tutustu NOT-koulun sivuihin >>

 • Syö Itämeri puhtaaksi! -haaste

ammatillinen koulutus

 • yrityksille tehtävät projektit
 • yritysten ja oppilaitosten yhteiset uuden teknologian oppimisympäristöt
 • uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt
 • mahdollisuus amk-tasoisten kurssien suorittamiseen
 • suoria väyliä AMK-opintoihin