STEAMit! ideoita kaikille asteille

kaikille

  • mahdollisuus vahvistaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista
  • mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa, kehittää itseään ja olla mukana ratkaisemassa ihmiskunnan suurimpia haasteita
  • AMK- ja yliopisto-opiskelijoiden vetämät työpajat, harjoitukset ja laboratoriotyöt

varhaiskasvatus

perusopetus

lukiokoulutus

ammatillinen koulutus

  • yrityksille tehtävät projektit
  • yritysten ja oppilaitosten yhteiset uuden teknologian oppimisympäristöt
  • uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt
  • mahdollisuus amk-tasoisten kurssien suorittamiseen
  • suoria väyliä AMK-opintoihin