STEAMit! ideoita kaikille asteille

STEAM Turku kannustaa kokeilemaan uutta ja innovatiivista oppimisen tapaa. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri luokka-asteiden, koulujen, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ammatti-instituutin, lukioiden, korkeakoulujen ja yritysmaailman välillä.

Tutustu uusiin STEAMit!-kokeiluihin ja vie idea omaan luokkaasi!

kaikille

 • mahdollisuus vahvistaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista
 • mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa, kehittää itseään ja olla mukana ratkaisemassa ihmiskunnan suurimpia haasteita
 • AMK- ja yliopisto-opiskelijoiden vetämät työpajat, harjoitukset ja laboratoriotyöt

varhaiskasvatus

 • toiminnallisuuden lisääminen, matematiikan ja luonnontieteiden innostuksen herättäminen
 • monipuolista pedagogista toimintaa tukevien ratkaisujen kehittäminen vanhojen päiväkotiympäristöjen uudistamiseksi, mukana 10 pilottipäiväkotia.
 • yhteistyö muiden koulutusasteiden kanssa
 • Opetushallituksen rahoittama Digiä, liikettä ja ilmiöitä -projekti

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus Turussa

Luonnontieteiden ja tekniikan varhaiskasvatus (lisätietoja ruotsiksi) (pdf)

perusopetus

 • kehittämiseen erikoistuvat ala- ja yläasteen koulut
 • matematiikka- ja teknologialuokat
 • uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt 
 • åppi-sovellus (internet-sivut)

Luostarivuoren koulu

Kokeilun kautta 8. luokkalaiset oppivat 3d-piirtämään ja käyttämään piirustustablettia ja tokaluokkalaiset tutustuvat 3d-tulostamisen saloihin ja piirustustabletteihin. (pdf)

STEAMit! -kokeilu Luostarivuoren koulussa.

Puolalan koulu

8. luokan oppilaiden tekemä Kui pal? -lautapeli soveltuu myös alakoulun prosenttilaskentaan. (pdf)

S:t Olofsskolan

Perspektiivi taiteessa ja lisätyssä todellisuudessa -kokeilussa tutkittiin tilan kuvaamisen keinoja sekä kuvataiteen että lisätyn- (AR) ja virtuaalisen todellisuuden (VR) keinoin. (pdf)

Syvälahden koulu

Ideoita STEAM-pajaan -kokeilun keskeisimpänä oppimistavoitteena oli kehittää tiedeinnostusta lisääviä tehtäviä. (pdf)

Yli-Maarian koulu

Ohjelmointi- ja elektroniikkarakentelupajan tuotoksena syntyi upeita radio-ohjattavia ajoneuvoja. (pdf)

Oppilaiden tekemät laitteet toimivat suunnitelmien mukaan.

lukiokoulutus

 • Turun lukioiden STEAM-kurssit 2020-2021 (internet-sivut)
 • luonnontiedelukio, merilukio ja IT-lukio
 • yrityksille tehtävät projektit
 • uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt
 • matemaattisten taitojen vahvistaminen
 • mahdollisuus yliopisto- ja amk-tasoisten kurssien suorittamiseen
 • suoria väyliä AMK- ja yliopisto-opintoihin

Katedralskolan i Åbo

Kattanin musikaalinäytelmä toteutettiin toisen asteen oppilaitosten yhteistyönä. (pdf)

TSYK

Tutustu uuteen opintojaksoon, joka on toteutettavissa missä tahansa lukiossa monitieteellisenä kokonaisuutena. (pdf)

Parasta TSYKin STEAMit!-kokeilussa oli yhteistyö usean opettajan kesken.

 

ammatillinen koulutus

 

 • yrityksille tehtävät projektit
 • yritysten ja oppilaitosten yhteiset uuden teknologian oppimisympäristöt
 • uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt
 • mahdollisuus amk-tasoisten kurssien suorittamiseen
 • suoria väyliä AMK-opintoihin