Energia

STM03 Energia (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)

Opintojaksolla käsitellään energiaa ilmiönä sekä uusiutuvia ja uusiutumattomia energialähteitä keskittyen tulevaisuuden energialähteisiin, niiden mahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja energiarat-kaisujen merkitykseen yhteiskunnassa. Perehdytään tulevaisuuden tapoihin tuottaa energiaa, ja asiantuntijavierailut sekä käytännön projektityöt syventävät oppimista.

Ajankohta: jakso 2, palkki 7
Paikka: TSYK lukio lk 208
Opettaja: Kalle Viherä ja Kalle Vähä-Heikkilä
Lisätietoja: kalle.vihera(at)turku.fi

Ilmoittaudu opintojaksolle oman koulusi opinto-ohjaajan kautta!