Liikennefysiikka

STM18 Liikennefysiikka (Turun klassillisen lukion tarjotin)

Opintojaksolla syvennytään liikenteen dynamiikkaan, liikenneturvallisuuteen sekä otetaan esille liikenteen psykologisia näkökulmia. Vahvistetaan FY4-kurssilla olleita sisältöjä (liikemäärä ja mekaaninen energia), tutustutaan liikenneteknologiaan (energiatalous ja kestävä kehitys) ja liikenneturvallisuuden tekniikkaan. Lisäksi aiheena on liikenteen psykologiaa: riskinottoa ja ”tieraivoa”.  Tavoitteena on myös saada opiskelijat ymmärtämään itsensä osana turvallista liikennettä.
 

Ajankohta: jakso 5, palkki 8
Paikka: Turun klassillinen lukio
Opettajat: Jaani Paski, Laura Apell, Pasi Karinkanta
Lisätietoja: jaani.paski(at)turku.fi
 
Tutustu kotisivuihin

Ilmoittaudu opintojaksolle oman koulusi opinto-ohjaajan kautta!