Produktformgivning och 3D-utskrift

STM26 Produktformgivning (Katedralskolan i Åbo)

Katedralskolan erbjuder ett studieavsnitt i produktformgivning och 3D-utskrift. Studieavsnitt integrerar ämnena matematik och bildkonst och du får lära dig att rita produkter i 3D, beräkna skalor och materialåtgång och skapa en utskrift av din design med en 3D-skrivare. Studieavsnitt börjar med att du väljer en produkt som du planerar, formger och ritar i 3D-programmet SketchUp. Inga förkunskaper i 3D-ritning behövs vi lär ut grunderna i SketchUp. Matematiken som behövs är praktisk matematik som inkluderar volymberäkning för olika storlekar av produkter. I slutet av studieavsnitt skrivs produkterna ut med 3D-skrivare.

Tid: block 8, onsdagar, höstterminen
Plats: Katedralskolan i Åbo
Lärare: Lena Malmio och Herman Norrgrann
Mera information: lena.malmio@turku.fiherman.norrgrann@turku.fi

Du kan anmäla dig genom att kontakta din studiehandledare!