Lukioiden STEAM-opintojaksot 2022-2023

STEAM-opintojaksot

ovat Turun lukioiden järjestämiä ja kaikille Turun lukiolaisille avoimia opintojaksoja. STEAM tulee sanoista science, technology, engineering, arts and mathematics.

STEAM-opintojaksoilla integroidaan eri oppiaineita, tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten ja yritysten kanssa, tutkitaan ilmiöitä, syvennetään oppimista ja luodaan uutta. Voit ilmoittautua haluamillesi opintojaksoille oman koulusi opinto-ohjaajan kautta. Lisätietoja saat opintojakson opettajalta.