Korkeakouluyhteistyö

Uudet mahdollisuudet lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöhön Turussa ja Lounais-Suomessa

Turun yliopisto ja Turun AMK tarjoavat hienoja kurkistuksia lukion jälkeiseen maailmaan. Hyödynnä uusia mahdollisuuksia lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöstä oppitunneillasi: 

  • osallistu maistiasluennoille opiskelijoiden kanssa
  • kutsu opiskelijalähettiläs lukioosi
  • kuuntele podcasteja
  • katso striimauksia luennoilta 
  • kannusta opiskelijoitasi hyödyntämään suoraväyliä yliopiston fysiikan, kemian ja IT-alan opintoihin

Tutustu korkeakoulujen ja Turun lukioiden yhteistyöhön

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö Turun lukioissa

Maistiaisluentoja, striimauksia ja podcasteja:

Tutustu tekniikan ammattikorkeakoulupolkuun

Oletko mahdollisesti kiinnostunut jatko-opinnoista ammatillisen peruskoulutuksen jälkeen?

Tekniikan aloilla on mahdollista suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo perustutkinnon aikana! Saat kurkistaa, mitä opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja sopisiko se sinulle. Samalla kartutat nykyisen tutkintosi osaamispisteitä ja parannat opiskeluvalmiuksiasi mahdollisia jatko-opintoja ajatellen.

Opintoihin kuuluu sekä verkko- että lähiopetusta (myös amk:n tiloissa). Jos Turun ammatti-instituutista valmistuttuasi jatkat opiskelujasi ammattikorkeakoulussa, voidaan hyväksytysti suorittamasi amk-opinnot tunnustaa osaksi uutta tutkintoa.

Lue lisää tekniikan ammattikorkeakoulupolusta

Tausta lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyölle

Uusi lukiolaki (714/2018) velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Lain mukaan lukiokoulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa (Lukiolaki 13§). Lukiolain siirtymäsäännösten mukaan velvoite yhteistyöhön tulee voimaan, kun lain 12 §:n mukaiset opetussuunnitelman perusteet, ja niiden mukaisesti laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1 päivänä elokuuta 2021. Korkeakoulujen tulossopimuksissa vuosille 2017–2020 on sovittu, että korkeakoulut lisäävät yhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi. Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision tavoitteena on korkeakoulutettujen määrän lisääminen 50 %:iin 25–34-vuotiaista vuoteen 2030 mennessä. 

Lähde: Katse korkealle - Näkökulmia lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöhön, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:6

Asiasanat: