Tekoäly, ihminen ja ympäristö

STM05 Tekoäly, ihminen ja ympäristö

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää mitä tekoälyllä tarkoitetaan sekä käsittää, miten ja miksi tekoälyä kehitetään. Opiskelija tutustuu johonkin tekoälyn muotoon tai johonkin yleistyneen tekoälyn hankkeeseen, hahmottaa tekoälyn yhteiskunnallista ja kulttuurista perustaa.  Sisällöt: mitä tekoäly on?  teknologian filosofia, ihmiskäsitykset: vapaus ja järki sekä tekoäly toimintaympäristönä

Ajankohta: jakso 4, palkki 1
Paikka: Tekoäly, ihminen ja ympäristö
Opettaja: Olli-Jukka Jokisaari
Lisätietoja: olli-jukka.jokisaari@turku.fi

Ilmoittaudu opintojaksolle oman koulusi opinto-ohjaajan kautta!