TIEDEPASSI

TIEDEPASSI (kaikki Turun lukiot)

Tiedepassin voi kerätä koulun ulkopuolella tehtävistä vierailuista ja luennoista 10 kpl ja niistä kirjoitetuista raporteista. Opiskelija tekee lukio-opintojensa aikana 10 raporttia erilaisista tilaisuuksista. Tilaisuuksia voivat olla mm. yleisöluennot, yliopistoluennot, seminaarit, keskustelutilaisuudet ja yritysvierailut. Nämä vierailut ja tapahtumat tukevat opiskelijan oman koulutuspolun hahmottamista ja ne raportoidaan valmiiseen pohjaan, jotka hyväksytetään opinto-ohjaajalla/opettajalla. Suoritettuaan tiedepassin opiskelija voi saada koulukohtaisen kurssin tms.

Lisätietoja opintojaksosta oman lukion opinto-ohjaajalta.
 

Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tarjontaa lukiolaisille

Tutustu Turun yliopistoon

Ilmoittaudu AMK:n tunneille