Yhteistyötahot

STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta tässä yhteistyössä.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, mutta se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa. STEAM Turku -hankkeeseen liittyy kokonaan tai osittain 18 erillistä projektia, joita toteutetaan koko palvelukokonaisuudessa tai yksittäisillä palvelualueilla. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Turun kaupungin konsernihallinto, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus sekä erilaiset ulkopuoliset rahoittajat (ESR, EAKR, OPH, OKM jne.).

Yritysyhteistyökumppanit