Turun kaupungin Suomi 100 -yhteisöavustukset

Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään vuonna 2017. Juhlavuoden aikana järjestetään huikea määrä hankkeita ja tapahtumia eri puolella Suomea. Turku halusi osaltaan edistää paikallista aktiivisuutta jakamalla juhlatekoihin 1 000 - 10 000 euron yhteisöavustuksia.

Yhteisöillä, yhdistyksillä ja seuroilla oli mahdollisuus hakea avustusta Turun kaupungilta juhlavuoteen liittyviin hankkeisiin. Mukaan toivottiin mm. Suomen tulevaisuuteen katsovia hankkeita: Mistä jatkossa rakentuu Suomen vahvan identiteetin kivijalka? Miten ilmenevät suomalaisten yhteiset arvot ja yhteisvastuullisuus? Miten tasa-arvo, sivistys ja määrätietoinen uudistumisen halu pääsevät kukkimaan yhteisessä Suomessamme? Miten valjastamme kekseliäimmät ideat suomalaisten käyttöön?

Avustuksia jaettiin kolmessa erässä. Turun kaupunginjohtaja on päättänyt avustuksista Suomi 100 -koordinaatioryhmän esitysten pohjalta.

Tärkeimpiä kriteereitä, joiden perusteella avustuksia myönnettiin:

  • yhteys itsenäiseen Suomeen tulee selkeästi esiin
  • hankkeet kytkeytyvät Suomen historiaan, tähän päivään tai tulevaisuuteen
  • ”yhdessä” -teema on tekemisen tavan ja sisällön ytimessä
  • hankkeilla on positiivinen vaikutus ja ne toteutetaan Suomen juhlavuotta kunnioittaen
  • jos tapahtuma on vuosittain toistuva, vuoden 2017 tapahtumalla on erityinen juhlavuoden teeman mukainen sisältö
  • hakijalta edellytetään hankkeeseen sitoutumista ja taloudellista panostusta
  • avustusta ei haeta perustoimintaan tai investointeihin