För att få dagpenning vid smittsam sjukdom krävs en coronavirusinfektion som konstaterats med PCR- eller antigentest i laboratorium. Be i första hand om ett intyg på stället där coronaprovet har tagits, till exempel från företagshälsovården, den offentliga hälso- och sjukvården eller en privat läkarstation. (Uppdaterad 13.5.2022)

Den temporära ändringen av sjukförsäkringslagen trädde i kraft den 28.2.2022, lagen tillämpas 1.1-30.6.2022. Syftet med lagändringen är att uppmuntra de smittade att bli hemma från sitt förvärvsarbete när det medför en smittorisk för andra om personen går till arbetsplatsen.

Smittan ska konstateras i laboratorium

För att få dagpenning vid smittsam sjukdom krävs en coronavirusinfektion som konstaterats med PCR- eller antigentest i laboratorium. Hemtest är inte tillräckligt för att få dagpenning vid smittsam sjukdom.

Det rekommenderas att den som blivit smittad av coronavirus stannar hemma i fem dygn efter de första symtomen och till att symtomen tydligt har minskat. När man har varit symtomfri - t.ex. feberfri, ingen andnöd, ingen kraftig hosta - i 2 dygn, kan man återvända till arbetet. Det räcker oftast med en frånvaro på 5–10 dygn. Om symtomen fortsätter eller förvärras ska du ta kontakt med hälsovården.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan också betalas till vårdnadshavare till barn under 16 år, om barnet på ett tillförlitligt sätt har konstaterats vara smittat av coronaviruset och det inte rekommenderas att barnet går till dagvården eller skolan på grund av risken för att smittan sprids och vårdnadshavaren därför inte kan utföra sitt förvärvsarbete.

Intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

Personer som ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom den 28.2.2022 och därefter:

  • Bedömningen av behovet av dagpenning vid smittsam sjukdom görs i första hand på den plats där vårdbehovet bedöms innan testet. Intyget för dagpenning vid smittsam sjukdom upprättas i regel vid en enhet som har remitterat till coronatest, till exempel inom företagshälsovården, den offentliga hälso- och sjukvården eller en privat läkarstation. Intyget kan skrivas av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.
  • Har du gjort symtombedömning i Omaolo och testats i hälsovården ska du ringa coronarådgivningen, tfn 02 266 2714 (mån–fre kl. 8–15) om du behöver intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom och inte kan få det via din företagshälsovård.
  • Mer information får du från coronarådgivningstelefonen i Åbo, tfn 02 266 2714 (må–fr kl. 8–15).

Utarbetandet av intygen är överbelastat, så ha tålamod. Ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom har förlängts från 2 månader till 6 månader. Mer information om dagpenning vid smittsam sjukdom finns på FPA:s webbplats.

Nyckelord: