Åbo 2011-fakta

Åbo är en stad som under århundradenas lopp har brunnit tiotals gånger.
Nu ska vi brinna igen - av iver, glädje och möten

-  Ansökningsboken Åbo brinner
 

Organisation 2008-2012

 • Styrelse för Stiftelsen Åbo 2011, ordf. minister Christoffer Taxell + 14 medlemmar
 • Delegation för Åbo 2011, ordf. rektor för Åbo universitet Keijo Virtanen + 50 medlemmar
 • Byrå för Stiftelsen Åbo 2011, ordf. Cay Sevón + upp till 41 anställda, 41 anställda i Logomo

Finansiering

Kulturhuvudstadsårets totalfinansiering under åren 2008-2012 uppgick till sammanlagt 55,5 miljoner euro, varav 39 miljoner euro utgör kassaflöde via stiftelsens budget. 

 • Åbo stad 17,8 M€
 • staten 17,3 M€
 • region och samarbetsstäder 4,6 M€
 • företagssamarbete 3,0 M€
 • deltagaravgifter, biljettintäkter osv. 4,4 M€
 • In-kind 3,6 M€
 • annan finansiering 4,7 M€

 Den helhetsekonomiska fördelningen av volymen 2008-2012 (inkl. stiftelsen och programprojekten):

 • kulturprogram 65 %
 • marknadsföring och kommunikation 16 %
 • förvaltning 11 %
 • annat 8 %

Stiftelsens genomsnittliga finansieringsandel för varje projekt uppgick till 71 600 euro = 41%
Stöd som Stiftelsen Åbo 2011 beviljat för projekten uppgick sammanlagt till 12 M euro.
självfinansiering av 167 projekt ca 17 M euro

Inträdesbiljetter såldes i 337 000 exemplar. Det genomsnittliga biljettpriset var 11,7 euro.

Den faktiska arbetsinsatsen i projekten 800 årsverken. Den faktiska arbetsinsatsen gällande Stiftelsen för Åbo 2011 och Logomo 127 årsverken

Program

167 programprojekt:

 • stadsevenemang - 33 stycken
 • utställningar och bildkonst - 36 stycken
 • formgivning, arkitektur och hantverk - 8 stycken
 • musik - 21 stycken                                                                                                                          
 • teater, dans, cirkus och performans - 31 stycken
 • film, animation och mediekonst - 8 stycken
 • litteratur och ordkonst - 4 stycken
 • barn och unga - 12 stycken
 • forskning och utveckling - 14 stycken

Evenemang och aktörer:

 • 8 200 evenemang och tillställningar
 • 23 000 konstnärer, aktörer, producenter, nästan 2000 från annat håll i Europa och andra världsdelar, utöver Finland sammanlagt från 68 länder
 • 13 000 frivilliga 

Antal besökare

 • 2,2 miljoner besök på kulturhuvudstadsårets evenemang
 • 248 000 besökare på Logomo som var kulturhuvudstadsårets huvudarena   

Media

 • Mediesynlighetens marknadsvärde 57,5 M€ (hemland 37,2 + utomlands 20,3)
 • 700 journalistbesök varav 500 från utlandet
 • 654 000 besökare på webbplatsen för Åbo 2011

Produktionseffekter 

Undersökning av handelshögskolan vid Åbo universitet

 • 260 miljoner euro i Egentliga Finland (siffran baserar sig på konsumtionen av finländare i åldern 15-79 år som kommit till Åbo på grund av kulturhuvudstadsåret)
 • 3 300 årsverken

Forskningsresultat

 • 97 % av projekten lyckades bra enligt projektaktörernas egen bedömning.
 • 91 % av projektaktörerna fick nya, bestående kontakter och nätverk från Finland och utlandet.
 • 85 % av de finländare som deltog i kulturhuvudstadsårets evenemang är nöjda med årets utbud.
 • 75 % av projektaktörerna anser att deras verksamhetsförutsättningar inom kulturfältet förbättrades.
 • 29 % av finländarna vet efter kulturhuvudstadsåret vad Logomo är.

Åbos image som en europeisk kulturstad förstärktes.
Kulturlivet i Åbo väcker nu på alla håll i Finland mer intresse än tidigare.
 

”Kultur gör gott”-verksamheten som spridit sig till stadens offentliga utrymmen förbättrade Åbobornas uppfattning om sin hemstad och sig själv. Därtill förbättrades de övriga finländarnas uppfattning om Åbo. 

- Slutrapporten Åbo 2011

Nyckelord: