Åbo firar kultur

Åbo, Europas kulturhuvudstad, firar sitt 10-årsjubileum 2021. Kulturhuvudstadsåret 2011 var på många sätt ett betydande år i stadens långa historia. I år firas kultur, gemenskap och samarbete i kulturhuvudstadsårets anda. Kultur gör fortfarande bra i staden.

Vad är målet med jubileumsåret?

År 2021 är en etapp mot Åbos 800-årsjubileum. Målet är inte bara att uppmärksamma de bestående spåren som kulturhuvudstadsåret lämnat utan också att bygga en bro till 2029. Utvecklingen av de pågående, betydande kulturinfrastrukturprojekt kommer följas med under jubileumsåret. Museet för historia och framtiden samt det nya konserthuset kommer att förstärka Åbos position som en europeisk kulturhuvudstad.  

Jubileumsåret för kulturhuvudstaden kommer att vara särskilt synligt som ett år av små, glädjande evenemang. Stadens egna kulturinstitutioner bjuder också på det bästa till ära för jubileumsåret.

Det fria fältet spelar en viktig roll i formningen av stadens kulturella mångfald. Att stödja kulturaktörer och stärka samarbetet med det fria fältet är ett av jubileumsårets mål.

Jubileumsåret består också av överraskningar runtom i staden!

Återvänd i tre minuter till kulturhuvudstadsårets stämningar: