Delta

Jubileumsåret görs tillsammans 

Ett av målsättningarna för 2021 är att stödja kulturaktörer i Åbo. Under våren har staden organiserat tre olika ansökningar om bidrag för genomförandet av jubileumsårets innehåll. Under våren delades sammanlagt 840 000 euro ut i bidrag för jubileumsårets innehåll.

Under jubileumsåret stöds projekt och genskapsprojekt från såväl konstnärer, föreningar och stadsbor socialfonden inom ramen för budgeten. Aktiviteterna lägger särskild vikt vid samarbete, gemenskapsanda och överraskning.

Bidrag till jubileumsverksamheten

1. Idétävlingen för att stödja kulturvälmående: 

  • Bidragssumman i sin helhet: 300 000 €
  • Fond: Besparningsmedel från Åbo stads dödsbon och avkastningsmedel från socialfonden
  • Idéerna som ska genomföras (på finska)

2. Konsttävling för professionella konstnärer inom de visuella konsterna:

  • Bidragssumman i sin helhet: 100 000 €
  • Fond: Avkastningmedel från Åbo stads försköningsfond
  • Verken som ska genomföras (på finska)

3. Turku 2029 -säätiön avustushaku juhlavuoden sisältöjen toteuttamiseen:

Anmäl ditt evenemang som en del av jubileumsprogrammet

Åbo vill bjuda in alla stadsbor att delta i jubileumsåret.

Anmäl ditt evenemang med i programmet  så får du jubileumsårets logo från staden såväl som stöd för kommunikation och marknadsföring. Evenemanget måste också läggas till på Åbos evenemangskalender för att kunna bli en del av jubileumsprogrammet. Vänligen lägg till programmet i kalendern.