Kulturvälmående i Åbo

“Kultur gör gott” var kulturhuvudstadsårets huvudbudskap och det är fortfarande det främsta temat för 10-årsjubileumsåret.
Kultur och konst gläder, uppfriskar och föder nya idéer. Det är bevisat att kultur främjar hälsa, välbefinnande och delaktighet. Till exempel ramsor och högläsning kan fördjupa känslan av samhörighet mellan barn och förälder och deltagande i konstaktiviteter kan minska risken för att utveckla en minnessjukdom.

Välfärdseffekterna från konst och kultur kan avnjutas både som skapare och upplevare.

All form av konst gör gott, från musik till bildkonst och från dans till ordkonst. När det är som bäst glimtar kulturen här och var i vardagen.

I Åbo finns det kultur för alla. Största delen av stadens kulturutbud riktar sig till alla Åbobor. Utöver detta finns det skräddarsydda och lågtröskeltjänster för till exempel barn, ungdomar och de äldre. Samarbete görs med högskolor, läroanstalter och den tredje sektorn.

Kulturhuvudstadsåret och det påföljande arbetet har gjort kulturens effekter på välbefinnandet allmänt kända och verksamheten är idag omfattande och mångsidigt. Då det talas om kulturens effekter på välbefinnandet används ofta termen kulturvälmående. Termen utvecklades i Åbo och har under de senaste åren börjat användas i stor utsträckning runtom i Finland.

Video: Taikusydän