Åbo gör gott: det här innebär det

Åbo gör gott innebär alla de sätt som vi gör för att främja välmåendet hos stadsborna i olika åldersgrupper och med olik bakgrund. Våra mål är bland annat att minska på långtids- och ungdomsarbetslösheten och att stöda åboborna till hälsosamma livsvanor.

En aktiv livsstil har en tydlig koppling till bättre hälsa, bra livserfarenheter och till ett långt liv. Därför erbjuder vi mångfaldiga idrotts-, kultur- och socialtjänster samt verktyg för livslångt lärande, för att möjliggöra åboborna ett aktivt liv. Vi satsar också på goda bostads- och levnadsmiljöer.

Vi satsar på att varje stadsbo hittar den tjänst hen behöver så lätt och snabbt som möjligt. Det här innebär speciellt täckande nättjänsters utvecklande. När man får hjälp i rätt tid, behöver man mindre korrigerande tjänster.

Välmående människors Åbo

Välmående och aktivt liv - åt alla stadsbor
Vi bär ansvar för samälleliga utmaningar, som befolkningens föråldring, utslagning och arbetslöshet. Åboborna bör ha möjlighet till en tillräcklig levnadsstandard, gemenskap, till självuppfyllande och till möjlighet att använda sina egna krafter.

Med servicestyrning till riktiga tjänster
Främjande av stadsbornas hälsa och välmående är en av våra kärnuppgifter. Med effektiv och täckande ledning hjälper vi stadsborna att hitta rätt hälsotjänster av Åbos breda utbud.

Tjänster var som helst och när som helst
I vår verksamhet satsar vi speciellt på paritet och jämställdhet, vilket leder till att alla stadens tjänster finns på internet och är nåbar för alla, oberoende av tid eller plats.

Hjälp före problemen samlas i en hög
Vi erbjuder allt mer förebyggande tjänster, så problemen inte hinner växa och samlas i en hög. Föebyggande tjänster för stadsborna öppnar möjligheter att ta ansvar om sig själv och sina nära.

Göra saker tillsammans ökar lyckligheten
Vårt samarbete med föreningar hämtar mer fritidsaktiviteter och service för välmående - sådana som vi som stad inte kunde erbjuda ensamma på grund av resurser eller den specialkunskap som krävs. Alla gynnas av ett nätverkliknande arbetssätt: det erbjuds allt mer hobbymöjligheter samt tjänster för välmående och föreningarna får stöd och skolningar från staden.

Åbo som kulturstad
Vi stöder skapandet av mångfaldig kulturaktivitet och utvecklar nya former för att uppleva kulturen. Vår stad är fylld av konst, vetenskap och hela familjens evenemang. Åbos kulturutbud har något för alla.