Åbo gör nytt: det här innebär det

Åbo förnyas och växer modigt under de kommande åren. De centrala målen är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas välfärd och aktivitet samt näringslivets konkurrenskraft. Stadens livskraft och tillväxt bör grunda sig på en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar grund.

Åbo förbättrar konkurrenskraften

Staden erbjuder näringslivet och företagen en konkurrenskraftig och företagsvänlig omvärld, vars kontinuerliga utveckling och förnyelse staden främjar i samarbete med olika aktörer. Trivsel, trygghet och en öppen och tolerant atmosfär ökar Åbos attraktivitet också bland internationella experter och företag.

Studie- och vetenskapsstad

Ställningen som internationell högskolestad förstärks genom att vi utvecklar ett tätt campus- och vetenskapsparkområde som erbjuder studerande och näringslivet en attraktiv och inspirerande miljö som gynnar nätverkandet samt ett fönster till ett nytt sätt att utveckla staden.

Tillgänglig och lätt att nå

Åbo ligger på den norra tillväxtzonen som sträcker sig från Stockholm via Åbo och Helsingfors till S:t Petersburg, och vars dynamik staden vill öka. Detta förutsätter att människor och varor snabbt kan förflyttas och att det erbjuds fungerande förbindelser på land, till havs och i luften, vilka staden allt mer satsar på att förbättra. Åbo erbjuder en attraktiv miljö för aktiva invånare och turister.

Hållbar tillväxt i Åbo

Till planeringen och förverkligandet av nya, ambitiösa bostadsområden som omger centrum kopplas smarta digitala tjänster samt innovativa energi- och trafiklösningar.

Bättre service med digitalisering

Genom att öka antalet digitala självbetjäningsmöjligheter minskar vi invånarnas behov att röra sig för att använda tjänster och minskar koldioxidavtrycket.