Stadsforskning

Forskningen som sporrar till att utveckla staden genomförs och resultaten utnyttjas i samarbete med universiteten.

Åbo stadsforskningsprogram är ett gemensamt forskningsprogram för Åbo stad, Åbo universitet och Åbo Akademi och det baserar sig på tvärvetenskaplig akademisk forskning inom stadsutveckling. Syftet med programmet är att erbjuda redskap för stadens beslutsfattande och att utveckla informationsutbytet mellan universiteten och stadens ledning.

Forskningsprogram är ett internationellt banbrytande samarbete. Resultaten kommer att utnyttjas både inom den akademiska världen och inom stadens beslutsfattande.

Åbo stadsforskningsprogram (på finska)

Turku Urban Research Programme (på engelska)