Åbo slott i ett nötskal

Åbo slott är mer än 700 år gammalt. Slottet är en av stadens finaste sevärdheter, och här finns ett museum. I många utställningar, stilinteriörer och evenemang presenteras slottets händelserika historia och svunna tider.

Åbo slotts historia

Åbo slotts historia tar sin början  i 1280-talet. Den svenska kungens ståthållares och soldaters lägerkastell utveckaldes så småningom till en mäktig gråstensborg.

År 1556 utnämnde Gustav Vasa sin son Johan till hertig över Finland. Utnämningen var början på en ny fas i slottets byggutveckling. Då byggdes festvåningens salar. Johans renässanshov i Åbo slott gav startskottet till renässansen i Finland.

Generalguvernören Per Brahe häll hov i förborgen på 1600-talet. Efter att förvaltningen flyttades till andra platser i staden blev slottet så småningom fängelse och kronans magasin.

Slottet förstördes nästan helt under bombningarna 1941. Efter krigsslutet inleddes restaureringsarbetet, som blev färdigt 1961. En stor del av utrymmena har återfått sina ursprungliga skepnader. Sedan 1881 fungerar Åbo stads historiska museum i slottet. 

Nyckelord: