Hitta hit

Åbo slott ligger vid Aura ås mynning, i närheten av färjterminalerna. Från salutorget är det ca tre kilometer till slottet.

Linje 1 trafikerar mellan hamnen, salutorget och flygplatsen. Den passerar förbi slottet med en hållplats utanför slottet. Från salutorget avgår linje 1 mot hamnen från plattform D1 (hållplats nummer 1931).

Besökare som rör sig med bil kan parkera på parkeringsplatserna längs gatorna invid museet. Då man parkerar bör man observera att nästan samtliga platser är tidsbegränsade entingen med parkeringsskiva eller parkeringsavgift. Vissa av Hamngatans parkeringsplatser är reserverade enbart för turistfordon.

På kartan

Slottsgatan 80, Åbo