Hitta hit

Åbo slott ligger vid Aura ås mynning, i närheten av färjterminalerna. Från Salutorget är det ca tre kilometer till slottet.

Bussarna (linje 1) som trafikerar mellan hamnen, busstationen och flygplatsen passerar förbi slottet, hållplatsen finns utanför slottet. Besökare som rör sig med bil kan parkera på parkeringsplatserna längs gatorna invid museet. Då man parkerar bör man observera att nästan samtliga platser är tidsbegränsade och kräver parkeringsskiva. Vissa av Hamngatans parkeringsplatser är reserverade enbart för turistfordon.

På kartan

Slottsgatan 80, Åbo