Kontaktuppgifter inom Åbo stadsbibliotek

Allmänna kontaktuppgifter

Växel 02 330 000
kaupunginkirjasto@turku.fi
(vid brådskande ärenden per telefon: 02 262 0624)

Fjärrlån 02 262 0661
kaukopalvelu@turku.fi

Huvudbibliotekets vaktmästare 044 907 2942

E-postadresser:
fornamn.efternamn@turku.fi

Bibliotekets ledning

Rebekka Pilppula, direktör för bibliotekstjänster
Direktören för bibliotekstjänster är anträffbar per telefon även utanför tjänstetid.

Evenemang och utställningar

Taina Ratia, programchef
Evenemang

Gunnar Högnäs, informatiker
Huvudbibliotekets evenemang och utställningar

Kommunikation

Frida-Maria Pessi, tf. informatör
Teija Neuvonen, informationssekreterare

Bibliotekstjänster

Kundtjänster

Jaana Rantala, servicechef
Bibliotekstjänster för vuxna och kundförvaltning

Uppsökande tjänster

Sanna Hernelahti, servicechef
Tjänster för barn, unga och specialgrupper

Susanna Kolehmainen, ansvarig bibliotekarie
Mångkulturarbete

Beståndstjänster

Kaisa Hypén, servicechef
Beståndspolitik och koordinering av beståndsarbete

Närbibliotekstjänster

Kari Pohjola, servicechef
Personalärenden och rekrytering, biblioteksutrymmen

Ilkka Manninen, bibliotekarie
Närbiblioteken

Gemensamma tjänster

Asko Autio, servicechef
Regionalt utvecklingsuppdrag och Vaski-servicesystemet

Susanna Sandell, ansvarig informatiker
Informationssystem