Besök huvudbiblioteket med grupp

Gruppbesök måste avtalas separat med biblioteket.

Ett av de Nordens mest besökta allmänna bibliotek finns i två byggnader. Det gamla bibliotekshuset invigdes år 1903, nybygget år 2007.

Biblioteket ordnar guidade rundvandringar för grupper. Gruppens storlek är högst 20 personer. En guidning räcker i cirka en timme.

Guidningarna bör bokas senast en vecka före den önskade tidpunkten. Guidningar ordnas på finska, svenska och engelska, och på andra språk enligt överenskommelse.

Prislista

Priser/grupp (sis alv. 24 %)

  • Åbo stad, föreningar och almännyttiga åbosamfund 0 €/grupp
  • Övriga grupper kl. 60 €/grupp

Betalning sker i receptionen på huvudbiblioteket under besöket, antingen med kort eller kontant.

Förfrågningar om gruppbesök på närbibliotek direkt från närbibliotek.

Bibliotekskursen och Upplevelsestigen

Bibliotekskurs för förskolebarn samt biblioteksbesök för låg- och högstadieelever ger barn och ungdomar en inblick i de möjligheter biblioteket har att erbjuda.

Bibliotekskursen ordnas i det egna biblioteket, för de svenskspråkiga barnens del i huvudbiblioteket. Du kan boka en bibliotekskurs genom att kontakta bibliotekarie Riitta Taara, riitta.taara(a)turku.fi

Bokpraten och Mediestigen för lågstadiet ingår i Upplevelsestigen och är riktade till årskurs 2,4 och 5. För årskurs 3 och 6 erbjuder vi rundvandringar som omfattar hela bibliotekshuset. Boka bokprat (åk 2 och 5), mediestig (åk 4) eller rundvandring genom att ta kontakt med bibliotekarien (se ovan).
 

På svenska, till svenskspråkiga klasser och språkbad Åk 7

Bli bekant med ungomsavdelningen Story; samlingarna, tjänsterna, utrymmet. Dessutom boktips så att alla kunde hitta en passlig bok. Bokpresentationer enligt genre, nyheter och gamla godingar.  Kontakta Maria Österman, maria.osterman(a)turku.fi 
 
Boktipslistor kommer även att finnas i Vaski nätbiblioteket, ifall man inte kan komma till biblioteket.
 
Kom ihåg att alla i klassen tar med bibliotekskortet!
 

Mer information om Upplevelsestigen

Bibliotekskurs samt Upplevelsestigen på svenska för lågstadieelever: Riitta Taara, riitta.taara@turku.fi

Andra stadiets informationsrundtur

Vi ordnar rundturer på vardagar kl. 9-16 i september-november och i januari-maj. Vi bekantar oss med informationssökning i Vaski-nätbiblioteket, bibliotekets utrymmen och tjänster, samt yrkesinriktningens biblioteksmaterial. Den avgiftsfria rundvandringen är cirka en timme lång. Vänligen ta kontakt senast två veckor innan önskad tidpunkt. Kontakta biblioteket via denna formulär