Kunddatorer i bibliotek

Alla verksamhetsställen i Åbo stadsbibliotek har datorer och annan teknisk utrustning för kundbruk. Datorerna kan användas alltid när de är lediga, och användningen av datorerna är gratis.

Det finns fyra typer av kunddatorer:

 1. Kunddatorer som kan bokas på förhand via Åbo och Pemar stadsbiblioteks gemensamma bokningssystem eBooking. Användningstiden för dessa datorer varierar enligt bibliotek/avdelning.
 2. Kunddatorer som inte går att boka på förhand. Inloggningen sker via eBooking. Användningstiden för dessa datorer är högst 60 min.
 3. Kunddatorer för kortvarigt bruk. Användningstiden är 15 min och datorerna kräver ingen inloggning. Dessa datorer kan inte bokas pä förhand. Datorerna är avsedda för snabb uträttning av ärenden samt för personer som saknar bibliotekskort.
 4. Vaski-kunddatorer för informationssökning och för användning av databaser. Dessa datorer kan inte bokas och det går inte att skriva ut från dem.

Biblioteket har också bärbara datorer för kundbruk. Datorerna kan lånas vid Nyhetstorget och Story i huvudbiblioteket samt på vissa närbibliotek (Kråkkärret, Nummis och Runosbacken).

Personalen hjälper vid behov i användningen av datorerna. Om problem uppstår under självbetjäningstiden i ett meröppet närbibliotek, kontakta kundtjänsten i huvudbiblioteket under huvudbibliotekets öppettider (tel. 02 262 0624).

Boka en dator

Du kan boka en kunddator själv på nätet via eBooking, ett bokningssystem som används både av Åbo och Pemar stadsbibliotek. Du kan göra bokningen också på plats eller per telefon. För att boka en dator och för att logga in dig behöver du ditt bibliotekskort och den pinkod som kopplats till kortet. Den mobila versionen av eBooking-systemet är inte i bruk i biblioteket.

En kunddator kan i regel bokas för en timme i gången, i vissa fall för 30 minuter. Bokningen förfaller automatiskt om du inte loggar in dig på den dator du bokat inom 10 minuter från det att bokningen börjat. Du kommer väl ihåg att annullera din bokning om du inte brukar din tid! Du kan boka samma dator bara en gång per dag. Maximitiden för datoranvändning per dag är tre timmar.

Bokningssystemet är kopplat till bibliotekssystemet för att kontrollera inloggningsuppgifter samt de åldersgränser som finns på vissa datorer. Den information som färdas mellan bibliotekssystemets kundregister och eBooking är pinkod, ålder samt information om eventuellt låneförbud.

En noggrannare beskrivning av informationshanteringen hittar du i bokningsprogrammets leverantörs dataskyddsbeskrivning (på finska) samt i Åbo stads personregisterbeskrivning (på finska).

Åldersgränser

Vissa kunddatorer har en åldersgräns som kan variera. Informationen om en eventuell åldersgrän syns i bokningssystemet samt i datorns inloggningsvy.

Inloggning

När det står Kone vapaa på skärmen kan du ta den i bruk med dina eBooking-nycklar (bibliotekskortets nummer och pinkod). Dina nycklar är personliga och du får inte överlåta dem åt en annan person.

När du loggat in öppnas en tidräknare i högra hörnet av skärmen, där du kan se hur mycket tid du har kvar på datorn. Då tiden löpt ut stänger eBooking alla program och filer som du haft öppna och låser datorn genom att lägga en text på datorn som täcker hela skärmen. Programmet förvarnar dig om att tiden tar slut, först fem minuter och sedan en minut innan skärmen låses.

Om du vill avsluta din session innan din tid löpt ut, tryck på knappen Lopeta.

Om du måste avlägsna dig tillfälligt kan du låsa datorn för max. tio minuter och fortsätta sessionen på samma plats där du avslutade. Lås skärmen genom att trycka på knappen Lukitse  i räknaren. När datorn är låst står det Kone lukittu på skärmen. Då kan endast den person som låst datorn logga in sig. Datorn blir automatiskt upplåst och startas på nytt om du inte tar den i bruk på nytt innan den maximalt tio minuter långa låstiden eller hela användningstiden löpt ut.

Datasekretess och privacy

Datorernas webbläsare är automatiskt inställda på privat bläddring och de sparar inte din webbhistorik.

Avsluta sessionen genom att klicka på knappen Lopeta. Då startas datorn på nytt och raderar all information du sparat på datorn. Om datorn inte har eBooking kan du logga ut genom att trycka på snabbikonen ULOSKIRJAUS på skrivbordet eller alternativt genom att klicka på Windowsikonen längst ned till vänster och välja ”käynnistä uudelleen” eller ”kirjaudu ulos.” Du kan också själv radera den information du sparat från systemet och försäkra dig om att även skräpkorgen är tom innan du avslutar din session.

Programvaran

Alla bibliotekets kunddatorer är utrustade med Windows och minst följande program:

 • webbläsare (Internet Explorer, Google Chrome och Mozilla Firefox)
 • textbehandling (Microsoft Word och OpenOffice Writer)
 • kalkylprogram (Microsoft Excel och OpenOffice Calc)
 • presentationsprogram (Microsoft PowerPoint och OpenOffice Impress)
 • bildbehandling och skanning (GIMP, Paint, MP Navigator EX)
 • läsprogram för PDF-dokument (Adobe Reader)
 • komprimeringsverktyg (7-Zip)
 • program för uppspelning av bild- och ljudfiler (VLC media player ja Windows Media Player)
 • Adobe Flash Player och Microsoft Silverlight
 • program för bildtelefonförbindelse (Skype)

Dessutom har datorerna programvara för användning a bibliotekets e-resurser:

 • för e-böcker (Adobe Digital Editions)
 • för ljudböcker (OverDrive Media Console)

Datorerna kan ha också andra specialprogram och –apparater. En noggrannare lista över program på individuella datorer hittar du i eBooking programmet.

Språkinställningar

De flesta program finns i flerspråkiga versioner. Du kan ändra språk i datorns kontorspaket.

Hur du ändrar språk i Microsoft Office -programmen:

 1. Starta vilket som helst Office-program.
 2. Välj tiedosto (om programmet för närvarande använder finska) i hörnet längst till vänster.
 3. Välj tili i balken till vänster.
 4. Välj kieli
 5. Ställ in önskat skärmspråk (näyttökieli) samt anvisningens språk (ohjeen kieli) som default.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på OK i pop-up fönstret.
 8. Starta programmet på nytt.

Att skriva ut och skanna

Det går att printa ut från alla datorer förutom på huvudbibliotekets barnavdelning. En utskrift kostar 0,20 €/st, en dubbelsidig utskrift 0,40 €/st. Det finns anvisningar bredvid varje dator om hur du väljer rätt skrivare och varifrån du kan hämta de utskrivna dokumenten.

I huvudbiblioteket kan du låna en skanner som går att ansluta till datorn. I närbibliotek kan du skanna med en multifunktionsapparat som du även kan använda för skanning och kopiering. Du kan också skriva ut under bibliotekens meröppettider om du tar med eget utskriftspapper.