Låna konst och kultur

Förutom böcker och tidskrifter finns det mycket att låna i biblioteket. Med bibliotekskort kan du låna konst, musikinstrument och bordsspel. Dessutom kan man låna säsongkort till teater, orkester, stadens motionstjänster, Äventyrsparken, muséer, travbanan och till TPS matcher.

Lånbara instrument

På huvudbibliotekets musikavdelning kan du låna musikinstrument. Instrumenten kan återlämnas endast på musikavdelningen. Lånetiden är 14 dygn. Du kan också låna en instrumentstämmare.

  • 3 konsertukuleler
  • gitarr med stålsträngar
  • gitarr med nylonsträngar
  • tenorukulele
  • 3 kanteler med fem strängar

Musikrummet

I musikavdelningens musikrum kan du använda ett elektronisk och ett akustiskt piano. Du kan också ta med ditt eget instrument, men kom ihåg att rummet är ganska litet.

I musikrummet kan du använda s.k. playalong-guider med noter och en skiva innehållande ackompanjemanget. Du kan öva med ett soloinstrument medan ackompanjemanget spelas på skiva. För detta ändamål lämpar sig t.ex. Music Minus One -guiderna.

Boka musikrummet

  • Bokningen sker med bibliotekskort.
  • Rummet kan bokas för en timme i gången (1 timme/kund/dygn)