Låna konst och kultur

På Åbo stadsbiblioteks musikavdelning kan du låna hem fotokonst med bibliotekskort. Till utlåning finns sammanlagt 24 verk ur åtta olika fotokonstnärers produktion.

Låna fotokonst är ett försök som genomförs i samarbete mellan Centret för konstfrämjande (Taike), Fotokonstnärernas förbund och Åbo stadsbibliotek. Försöket pågår till slutet av år 2020.

Med i pilotprojektet är följande konstnärer:

Elina Brotherus
Marja Helander

Tiina Itkonen
Timo Kelaranta
Natalie Kopkina
Erica Nyholm
Hannele Rantala
Jari Silomäki

Bekanta dig med fotoverken via denna länk.


Låna fotokonst i ett nötskal:

 • Verken lånas, återlämnas och reserveras på huvudbibliotekets musikavdelning
 • Lånetid är 28 dygn
 • Lånet kan förnyas tre gånger
 • Fotoverkens storlek:
  minsta verket: höjd 31 cm x bredd 31 cm
  största verket: höjd 43 cm x bredd 50 cm
 • Försöket pågår till slutet av år 2020.


Lånbara instrument

På huvudbibliotekets musikavdelning kan du låna musikinstrument. Instrumenten kan återlämnas endast på musikavdelningen. Lånetiden är 14 dygn. Det går också att låna en instrumentstämmare.

 • 3 konsertukuleler
 • tenorukulele
 • gitarr med stålsträngar
 • gitarr med nylonsträngar
 • 3 kanteler med fem strängar

Musikrummet

I musikavdelningens musikrum kan du använda ett elektronisk och ett akustiskt piano. Du kan också ta med ditt eget instrument, men kom ihåg att rummet är ganska litet.

I musikrummet kan du använda s.k. playalong-guider med noter och en skiva innehållande ackompanjemanget. Du kan öva med ett soloinstrument medan ackompanjemanget spelas på skiva. För detta ändamål lämpar sig t.ex. Music Minus One –guiderna

Boka musikrummet
 • Bokningen sker med bibliotekskort.
 • Rummet kan bokas för en timme i gången (1 timme/kund/dygn)
 • Boka tid via infodisken på musikavdelningen per telefon: 02 2620 658 eller e-post:
  musiikki.kaupunginkirjasto@turku.fi
   

Låna en elenergimätare

På huvudbibliotekets fackavdelningen kan man låna elenergimätare. Dessa kan också lånas på Runosbackens och Kråkkärrets bibliotek samt på bokbussen.