Tidningar

Läs tidningar och tidskrifter

  • I tidningskatalogen finns samtliga tidningar och tidskrifter som prenumererats till Åbo stadsbibliotek.
  • Äldre tidningar hittar du i katalogen över magasinerade tidningar och tidskrifter.
  • Tidningsmagasinen finns i huvudbiblioteket.
  • Tidskrifterna i det öppna magasinet är genast tillgängliga och kan lånas. Det öppna magasinet finns på fackavdelningen, i nybyggnadens andra våning.

Tidskrifter från tidskriftsmagasinet kan beställas vid bibliotekets infodiskar. De beställda tidskrifterna kan hämtas från huvudbibliotekets reception följande vardag efter att beställningen lämnats in, från kl. 14.

Flera gamla tidningar kan läsas med en läsapparat för mikrofilm på huvudbibliotekets fackavdelning.

  • Boka tid vid fackavdelningen, tfn 262 0629, 262 0630.
  • Mikrofilmerna kan läsas följande vardag efter att beställningen lämnats in.

Biblioteket prenumererar också på hundratals e-tidningar. Största delen av dessa kan du använda via din egen dator eller tablett. Mera info om e-tidningarna hittar du i nätbiblioteket.