Riktlinjer för säkra biblioteksbesök

Tips för säkra biblioteksbesök

 1. Kom bara frisk!
 2. Kom ihåg god handhygien och hostteknik.
 3. Håll tillräckliga säkerhetsavstånd till andra kunder.

Våra kunder och personal är av yttersta vikt för oss. Vi vill att du ska kunna besöka biblioteket med tillförsikt. Vi övervakar utvecklingen av coronavirussituationen och justerar aktiviteterna enligt rekommendationerna. Låt oss alla ta hand om säkerheten!

Säkerhetsåtgärder från bibliotekets sida

 • Vi kommer bara helt friska till jobbet.
 • Personalen har instruerats i säker hantering av biblioteksmaterial.
 • Vi rekommenderar nät- och kortbetalningar.
 • Det finns en möjlighet att tvätta händerna i våra lokaler. Handdesinfektionsmedel finns också.

Säkerhetsåtgärder för bibliotekets evenemang

 • Bibliotekets publikevenemang ordnas utan publikbegränsningar samt med beaktande av hälsosäkerheten. I bibliotekets evenemang är rekommendation om hålla ett tillräckligt avstånd till övriga evenemangsbesökare samt sköta om god handhygien.
 • Gruppbesök måste avtalas separat med biblioteket. Gruppbesök kan ordnas i mån av möjlighet, förutsatt att säkerhetsavstånd kan genomföras korrekt.

Vi förväntar av dig som kund

 • Kom bara helt friskt till biblioteket!
 • Ta hand om god hygien. Tvätta händerna och använd handdesinfektionsmedel.
 • Hosta och nys i en ärm eller engångsduk. Kom också ihåg att tvätta händerna efter nysningar och hosta.
 • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder.
  Nyckelord: