Riktlinjer för säkra biblioteksbesök

Tips för säkra biblioteksbesök

 1. Kom bara frisk!
 2. Kom ihåg god handhygien och hostteknik.
 3. Håll tillräckliga säkerhetsavstånd till andra kunder.
 4. Använd en mask.

Våra kunder och personal är av yttersta vikt för oss. Vi vill att du ska kunna besöka biblioteket med tillförsikt. Vi övervakar utvecklingen av coronavirussituationen och justerar aktiviteterna enligt rekommendationerna. Låt oss alla ta hand om säkerheten!

Säkerhetsåtgärder från bibliotekets sida

 • Vi kommer bara helt friska till jobbet.
 • Vi har effektiviserat rengöringen. Kunddatorer rengörs regelbundet, automater och Vaski-sökdatorer med några timmars mellanrum.
 • Personalen har instruerats i säker hantering av biblioteksmaterial.
 • Vi rekommenderar nät- och kortbetalningar.
 • Det finns en möjlighet att tvätta händerna i våra lokaler. Handdesinfektionsmedel finns också.
 • Det är svårt att genomföra säkerhetsavstånd i biblioteksbussarna, så därför kan endast två kunder besöka bussen åt gången.

Säkerhetsåtgärder för bibliotekets evenemang

 • Antalet deltagare i evenemangen är begränsat för att upprätthålla säkerhetsavstånd
 • Vi samlar in kontaktinformation av deltagare i evenemang. I händelse av en senare exponering för corona kommer informationen att ges till det organ som ansvarar för spårning av coronafall på begäran av hälsovårdsmyndigheterna. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att användas för något annat syfte.
 • Gruppbesök måste avtalas separat med biblioteket. Gruppbesök kan ordnas i mån av möjlighet, förutsatt att säkerhetsavstånd kan genomföras korrekt.

Vi förväntar av dig som kund

 • Kom bara helt friskt till biblioteket!
 • Vi rekommenderar i alla våra bibliotek att använder mask i enlighet med THL: s maskrekommendation.
 • Ta hand om god hygien. Tvätta händerna och använd handdesinfektionsmedel.
 • Hosta och nys i en ärm eller engångsduk. Kom också ihåg att tvätta händerna efter nysningar och hosta.
 • Håll tillräckligt avstånd (2 m) från andra kunder.
  Nyckelord: