Åbo Vetenskapspark

Åbo Vetenskapspark

  • Projektet sattes igång enligt stadsfullmäktiges beslut på våren 2016.
  • Ytterligare information: Stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen

Presentation av visionen för Åbo Vetenskapspark (pdf, på finska)

Åbo Vetenskapspark i sociala medier

Delprojekt och projekt som anknyter till spetsprojekt:

Spetsprojektet Åbo Vetenskapspark är ett av stadens tre spetsprojekt och en viktig faktor i utvecklandet av Åbos attraktionskraft och konkurrensförmåga. Syftet med spetsprojektet är att med hjälp av nya nätverksbaserade verksamhetsmodeller skapa ett internationellt attraktivt och djärvt innovativt kompetenskluster med mångsidiga funktioner och logistisk dragningskraft.

Området, som sträcker sig från Åbo universitets campus till arbetsplatsklustret i Kuppis och vidare till Österås, är det viktigaste tillväxtcentrumet för kompetens och högteknologiska arbetsplatser i hela stadsregionen. Området som är gränslöst kopplat till stadscentrumet är attraktivt både tack vare sin mångsidiga aktörs- och kompetensnätverk och sitt utmärkta logistiska läge. Genom projektet En timmes tåg sammanbinds området även med huvudstadsregionens pendlingsområde i framtiden.

Syftet med spetsprojektet är att sammanföra markanvändnings-, bygg- och mobilitetsprojekten i området med utvecklandet av den funktionella miljön samt förnyelsen av innovationsverksamhet, tjänster och affärsmodeller. En positiv inställning till försök och smidighet är centrala principer för utveckling. Spetsprojektet erbjuder en scen och en attraktiv plattform för den mångsidiga pilot-, utvecklings- och forskningsverksamheten av den smarta staden.

Spetsprojektet Åbo Vetenskapspark stödjer sig på partnerskapstänkande, gemensamma mål och utnyttjandet av mångsidig kompetens. Högskolor, andra läroanstalter och centrala påverkare av regionens näringsliv har varit tätt kopplade till utvecklingsarbetet redan från början. En aktiv dialog mellan områdets olika aktörer har förts bland annat vid engagerande Turku Future Forum-evenemang.

Spetsprojektets framgång kommer att synas i de investeringar som görs i området, affärsverksamhet som utvecklats med hjälp av projektet och de arbetsplatser som uppstår samt hur väl områdets brand identifieras nationellt och internationellt.

 

Delprojekt och projekt som anknyter till spetsprojekt:

Nyckelord: