Åboregionens kommunförsök

Åbo, Nystad, Letala, Pemar och Sagu är med i sysselsättningens kommunförsök från 1.3.2021 till 30.6.2023. Försökskommunerna ansvarar delvis för att erbjuda arbets- och näringslivstjänster inom sitt område. Syftet är att kombinera TE-byråernas och kommunernas tjänster och kometens i Åboregionens kommunförsöksområde och därigenom öka effektiviteten när det gäller att främja sysselsättningen och minska arbetslösheten

Tillhörandet till försöksområdet bestäms enligt bostadskommun. Överföringen av tjänster till Åboregionens kommunförsök gäller sannolikt dig om du är arbetslös arbetssökande eller deltar i arbetsförmedlingsservice, och något av följande gäller dig

 • du inte har rätt till ett inkomstrelaterad dagpenning eller
 • du är under 30 år eller 
 • du är invandrare eller har ett främmande språk som ditt modersmål. Ditt modersmål är inte finska

Vad måste jag göra åt förändringen?

Ingenting: Om du är med i sysselsättningens kommunförsök, Työpiste är det nya stället där du sköter dina ärenden. Överföringen från TE-byrån till Työpiste kräver inga åtgärder från din sida.

Om du är kommunförsökets kund, har du informerats om det vid registreringen som arbetssökande eller per brev. Var dog noggrann med att sköta alla möten, tjänster eller uppgifter relaterade till jobbsökningen som du har kommit överens om inom deras utsatta tider. Detta säkerställer att det inte blir avbrott i ditt arbetslöshetsskydd. Mer information om arbetssökandes rättigheter och skyldigheter finns på TE-byråns webbplats

Vad ska jag särskilt komma ihåg?

Meddela eventuella förändringar i din situation (t.ex. anställnings- eller studieplaner). Du kan meddela om ändringar i E-tjänster eller kontakta din egen karriärvägledare direkt. 

Kom ihåg att genomföra de givna uppgifterna i din plan och markera dem som genomförda i E-tjänster. 

Leverera formulär relaterade till de tjänster som avtalats med dig i god tid innan tjänsten börjar, helst 10 arbetsdagar i förväg. Du kan returnera formulären per post till arbetsförmedlingen eller genom att besöka en servicepunkt eller per e-brev kuntakokeilu@turku.fi (oskyddad förbindelse). 

Vilka tjänster kan jag använda mig av? 

Du kommer att få exakt samma tjänster som tidigare från TE-tjänsterna. Eftersom detta är ett försök kommer vi också att utveckla nya lösningar för att omvårda sysselsättningen och samordna befintliga tjänster.

Varifrån får jag service?

Landsomfattande telefonservicen ger allmän rådgivning mån–fre kl. 9.00–16.15 (karriärvägledning borträknat, som betjänar mån och tors kl. 12.00–16.00).

 • suomeksi 0295 025 500
 • på svenska 0295 025 510
 • in English 0295 020 713
 • на русском языке 0295 020 715 
 • rådgivning om arbetslöshetsskydd 0295 020 701 
 • utbildningsrådgivning 0295 020 702 
 • karriärvägledning (yrkesvägledningspsykolog) 0295 020 720

På webben kan du hantera ärenden i Mina E-tjänster som underhålls av TE-tjänster samt i Työpistes chatt

Åbo

 • Työpiste: Hantverkargatan 10, mån–fre kl. 8.30–16
 • Salutorgets Monitori: Auragatan 8, KOP-kolmio, mån–fre kl. 9–16 
 • Skansens Monitori: Köpcentret Skansen, Skansgatan 10 (senare på våren)

Postadress:

Sysselsättningstjänster, Työpiste
PB 1000
20701 Åbo

Åbo kundtjänst: 02 262 5072 hjälper dig mån–fre kl. 8.30–16.0.

Nystad

Välskärintie 2 C, 23500 Nystad

Postadress:  

PB 20
23501 Nystad

Letala

Juustomestarinkatu 4, 23800 Letala

Postadress:

Letala stad, Kommunförsöket för sysselsättning
Keskuskatu 30
PB 25 
23801 Letala

Pemar

Besöks- och postadress: Sähköyhtiöntie 4, 21530 Pemar

Sagu

Sauvontie 46, 21570 Sagu och Sähköyhtiöntie 4, 21530 Pemar
Postadress: Sähköyhtiöntie 4, 21530 Pemar