Ändringsarbeten i bostaden (gravt handikappade)

Ändringsarbeten i bostaden kan underlätta gravt handikappade personers dagliga liv. Bostadens funktionsduglighet och hinderlöshet hjälper de handikappade att klara sig hemma.

Ändringsarbeten kan vara breddning av dörrar, avlägsning av trösklar, ändringsarbeten i badrummet eller i WC.

Ansökan om stöd skall göras före ändringsarbeten påbörjas.

Service kategorier: