Ängar

En stor del av Åbo stads grönområden, cirka 2 500 hektar, består av olika äng- och åkerområden. Fastighetsaffärsverket ansvarar för dessa områden.

Ängarna och åkrarna skapar öppna rum i utsikten, och de sköts på olika sätt enligt vilken sorts område det är fråga om. Exempelvis vägrenar vid vägar, rutter och motionsspår sköts huvudsakligen genom slåtter. En del av ängarna sköts genom odling och huvudmålet för en del av områdena är att hålla landskapet öppet och förhindra snårbevuxenhet. De viktigaste ängsområdena slås eller krossas 2–4 gånger under växtperioden.

Ängarna sköts enligt vårdklass

Skötseln av ängsområden baserar sig på ängarnas vårdklass. Vårdklassen avgörs enligt områdets egenskaper och målsättningarna för skötseln. På kartan är ängarna markerade med gult.

Nyckelord: