Anvisningar för användare av färdtjänst för gravt handikappade

Vanlig taxi

Vid beställning av vanlig taxi tas ingen beställningsavgift ut för resor som körs med ett taxikort enligt handikappservicelagen (närmare information finns i anvisningen).

Du kan beställa taxi på följande nummer:

  • 260 2510 (med trådtelefon) eller
  • (02) 260 2510 (med mobiltelefon)
  • per e-post: tilaukset@taxidata.fi
  • med textmeddelande: 040 533 6483
  • med applikationen: Book a taxi

Invalidtaxi

Om du använder invalidtaxi ska du beställa en bil på numret:

Självriskandel

Som självriskandel för fritidsresor uppbärs samma engångsavgift som i kollektivtrafiken/enkel resa inom Åbo stads område samt från Åbo till S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso och Rusko och från dessa kommuner till Åbo eller inom dessa kommuners område.