Från Herrekanten till museum

Gården Qwensels historia sträcker sig ända till 1600-talet. Den första kända invånaren i huset var Wilhelm Qwensel, ämbetsman vid hovrätten, som troligtvis lät bygga den nya huvudbyggnaden i början av 1700-talet. Husets många invånare har lämnat minnen i husets historia. Huset klarade sig undan Åbo brand 1827. Den sista privata ägaren, glasmästare Wilhelm Weini, sålde fastigheten till Åbo stad 1909. Museet har varit i huset ända sedan 1958.

Nyckelord: