Gården blir museum

Provisorföreningens dröm
Åbo Provisorförening grundas 1936 och började systematiskt samla in apoteksföremål. Från Uleåborg lyckades man skaffa ett helt möblemang från en apoteksbutik från 1850-talet. Föremålssamlingen är så omfattande att föreningen beslutar grunda Åbo apoteksmuseum 1938. Då finns emellertid inte ännu någon plats för museet.

Sahlbergs dröm
Irja Sahlberg, först forskare och senare chef vid Åbo historiska museum, genomförde på 1940-talet byggnadshistoriska undersökningar i huset. Hon såg att historien gick tillbaka ända till 1600-talet och konstaterade: ”Det vore rentav ett kulturhistoriskt brott att låta detta värdefulla hus försvinna utan att rädda åtminstone en del av det för kommande generationer.”

Museinämnden lämnade 1949 åt stadsstyrelsen ett förslag om att bevara huset. Staden behövde emellertid ständigt de arbetsrum som placerats i huset för sina institutioner. I lokalerna verkade bland annat fattigvårdskansliet och barnskyddskontoret.

Drömmen och visionen möts
Barnskyddskontoret fick nya lokaler 1956 och man diskuterade på nytt gården Qwensels öde. Man beslöt bevara byggnaden och till och med på sin egen plats. Stad överlämnade tre rum på gården Qwensel till det historiska museet. Apoteksbranschens aktörers och museets intressen mötte. Rummen skulle bli lokaler på apoteksmuseet.

Man beslöt inreda museet till en apotekshelhet från 1800-talet, eftersom den största delen av de insamlade föremålen härstammade från denna tid. I samband med restaureringen kom det emellertid fram att detaljer från husets äldre inredning hade bevarats, såsom de ursprungliga tygtapeterna från slutet av 1700-talet. Således restaurerades rummen i huvudbyggnaden enligt den äldre tidsperioden.

Apoteksmuseet öppnades för allmänheten den 2 juni 1958. År 1978 överlämnade staden dispositionsrätten till alla Qwensels byggnader till museet. 

Apoteksmuseet och gården Qwensel idag
Museirundan inleds med en inledande utställning som man kan bekanta sig med antingen före eller efter museirundan. Belysningen har förbättrats i alla museilokaler och man har satsat på tillgänglighet. Man kan gå museirundan med hjälp av en guide, guidebok, audioguide eller karta.

Garderob och toaletter finns i samband med biljettförsäljningen.

Innergården är i nästan oförändrat skick och en del av Åbo från 200 år tillbaka. Där finns Cafe Qwensel som har öppet under museets öppettider och under sommarsäsongen Barnens apotek.

I museet ordnas under sommar- och julsäsongen guidade visningar och evenemang. Närmare information finns i evenemangskalendern.