Gården Qwensels historia och invånare

I herrskapets kvarter
Qwensel är ett gammalt borgarhus. Bostadshuset och ekonomibyggnaderna ger en bild av hur ett herrskapshus i Åbo såg ut under självhushållningens tid. Qwensel hör till de bäst bevarade borgarhusen i Norden. 

Gården ligger vid Aura ås västra strand, i den del av staden som kallades för Herrekanten. Per Brahe lät planera området för hovrättstjänstemän, ledande personer i länet samt för adeln. 

Huset har fått sitt namn efter den första kända ägaren, Wilhelm Johan Qwensel. Han köpte tomten år 1695, då han kom från Stockholm för att tjänstgöra i hovrätten i Åbo. 

Läs mera om Per Brahe (Wikipedia)

Den finska kirurgins pionjär
Av de nästföljande ägarna hör medicine doktor Josef Gustav Pipping till de namnkunnigaste. Han var den första professorn i kirurgi i Finland. På grund av sina meriter inom medicinen adlades han Pippingsköld. Han ägde gården Qwensel från år 1785 till sin död år 1815. 

Pipping förnyade huset enligt tidens stilideal rokoko och gustaviansk stil. Bostadshuset nuvarande inredning representerar hans tid. 

Läs mera om Josef Pippingsköld (Wikipedia)

Fru Fortuna och kofferdiskepparen
Området undgick Åbo brand 1827 och kallades därför för Fortunakvarteret. Året efter branden köpte handelsskepparen Nils Friedrich Tjäder gården. Det gamla patricierhuset blev nu en handelsgård, då Tjäder lät bygga ett butiksrum. Här finns numera museets apoteksofficin. 

Läs mera om Åbo brand (Wikipedia)

Nyckelord: