Lär och upplev i museet

I museets huvudutställning ingår en sal från 1700-talet och en kammare från professorn i medicin Pippings tid. Den yngsta delen av huset har inretts med de äldsta bevarade apoteksmöblerna i Finland från 1858 och det finns arbetsrum från tiden för självförsörjande apoteksverksamhet.

Guidade visningar erbjuds under sommar- och julsäsongen. Visningar som beställs på förhand ordnas åt grupper året runt på tre språk, finska, svenska och engelska.

Den förnyade inledande utställningen ger en god start på ett självständigt besök på museet. Besökaren får med sig en karta som ingår i inträdesavgiften och familjens minsta får en egen broschyr. Med hjälp av en audioguide som lånas ut kan man fördjupa sig i rundan med hjälp av en mer teatralisk guidning. I museibutiken finns en guidebok som kommit ut nyligen.

Skolor i Åbo hittar guidehelheter i avsnittet Upplevelsestigen. Skolklasser kan bekanta sig gratis med museet under ledning av sin lärare förutom i maj–juni, då vi ger utrymme åt grupper som är på en klassresa.

Nyckelord: