Tillgänglighet

Museets entré är på museibyggnadens innergård, ingång dit både via Västra Strandgatan och Slottsgatan.

De närmaste parkeringsplatserna finns i samma kvarter, vid Auragatan och Slottsgatan. Kör till parkeringsområdet via Slottsgatan. Den närmaste parkeringsplatsen med symbolen för tillgänglighet finns på samma parkeringsplats, vid sidan mot Aura å.

Apoteksmuseets och gården Qwensels tillgänglighet har förbättrats i samband med en renovering som genomfördes 2018. Vid museets entré och utställningslokalernas trösklar finns ramper, men museet som ligger i det gamla trähuset är inte helt tillgängligt. Att röra sig med rullstol förutsätter en assistent.

På museet finns en tillgänglig toalett som används från ena sidan, där det fria utrymmet är på vänster sida av toalettstolen.

För kunder med hörapparat finns en induktionsslinga i museets kundtjänstlokaler.

Nyckelord: